bmw.pdf


Preview of PDF document bmw.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

)XQNFMHUy]QH -HGQRVWNDFHQWUDOQD.*0 0RGXáEUDP\VLHFLQDGZR]LD
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

93B8

6HUYRWURQLFLQIRUPDFMDROLPLFLHSU]HNURF]HQLDF]DVXG]LDáDQLDNRĔFyZNL
6\JQDá]E\WZ\VRNL
- nieciagly

C904

- Nieznany kod usterki

Funkcje rózne (Jednostka centralna - PDC (System pomocy w parkowaniu))
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

E204

- Nieznany kod usterki

)XQNFMHUy]QH -HGQRVWNDFHQWUDOQD5/6 &]XMQLNGHV]F]XĞZLDWHá
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis
Brak kodów usterek

)XQNFMHUy]QH -HGQRVWNDFHQWUDOQD6=/ 3U]HáąF]QLNJáyZQ\NROXPQ\
kierownicy))
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

C9A7

%UDNLQIRUPDFML UHJXODWRURĞZLHWOHQLD0x202), odbiornik: SZL, nadajnik: LM
- Przerwa w obwodzie
- nieciagly

C9A9

- Nieznany kod usterki

C9A4

%UDNLQIRUPDFML WHPSHUDWXUD]HZQĊWU]QD0x2CA), nadajnik: COMBI
- Przerwa w obwodzie
- nieciagly

)XQNFMHUy]QH -HGQRVWNDFHQWUDOQD6=0 &HQWUDODSU]HáąF]DQLDNRQVROL
ĞURGNRZHM
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

E244

- Nieznany kod usterki

7