1 .pdf

File information


Original filename: 1.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp 4.1.2 (based on iText 2.1.2u), and has been sent on pdf-archive.com on 31/01/2017 at 17:29, from IP address 77.252.x.x. The current document download page has been viewed 684 times.
File size: 1.2 MB (14 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


1.pdf (PDF, 1.2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Obudowa przekł. głównej RB662, P602/604
CH -2111704 SSS | CH -5387591 SNL | CH -9197168
SAN | CH -3876507 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

Jarzmo

0

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

1

1868016

Kołnierz skrzyni biegów

1

0,00 EUR

2

1300977

Osłona przeciwpyłowa

1

0,00 EUR

3

1528989

Jarzmo

1

0,00 EUR

Nakrętka

2

0,00 EUR

Obudowa przekł. głównej

0

0,00 EUR

Obudowa przekładni głównej

1

0,00 EUR

2

0,00 EUR

P520
4

5

1525988

1540473

assy
6

Pokrywka łożyska
assy, nss

7

346556

Tuleja

2

0,00 EUR

8

358277

Śruba

4

0,00 EUR

1

0,00 EUR

2

0,00 EUR

M20x120
9

813203

Korek gwintowany
M14x1.5Kx11.5

10

1855170

Śruba ustalająca

strona 1 od 14

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Obudowa przekł. głównej RB662, P602/604
CH -2111704 SSS | CH -5387591 SNL | CH -9197168
SAN | CH -3876507 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Sprężyna

1

0,00 EUR

Brok

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

11

2145630

Pokrywa
assy

12

Pierścień
nss

13

264116

14

nss

15

1414591

Uszczelka

1

0,00 EUR

2025598

Śruba kołnierzowa

12

0,00 EUR

3

0,00 EUR

2

0,00 EUR

M12x80
16

2025600

Śruba kołnierzowa
M12x120

17

803581

Sworzeń
16x40

18

1377903

Zaślepka

1

0,00 EUR

19

1502385

Uszczelka

1

0,00 EUR

20

2025602

Śruba kołnierzowa

6

0,00 EUR

1

0,00 EUR

M12x50
21

2018788

Wał wejściowy
CH -2078038 SSS;CH -5295114 SNL;CH -9169318 SAN;CH -3809166
SLA

strona 2 od 14

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Obudowa przekł. głównej RB662, P602/604
CH -2111704 SSS | CH -5387591 SNL | CH -9197168
SAN | CH -3876507 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

21

2018885

Wał wejściowy
CH 2078039-2086085 SSS;CH 5295115-5319532 SNL;CH 91693189175517 SAN;CH 3809167-3829083 SLA

21

2018885

Wał wejściowy
CH 2086086- SSS;CH 5319533- SNL;CH 9175518- SAN;CH 3829084SLA

22

1334954

Pierścień osadczy

1

0,00 EUR

23

184912

Podkładka regulacyjna

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

TH=0,3 mm
184913

Podkładka regulacyjna
TH=0,4 mm

194916

Podkładka regulacyjna
TH=0,25 mm

1444113

Podkładka regulacyjna
TH=0,20 mm

24

1911817

Łożysko stożkowe

1

0,00 EUR

25

1946057

Pierścień cierny

1

0,00 EUR

1741462

Koło zębate

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

assy
CH -2056411 SSS;CH -5244595 SNL;CH -9151133 SAN;CH -3675603
SLA
26

Koło zębate mech. różnicowego
nss
CH -2056411 SSS;CH -5244595 SNL;CH -9151133 SAN;CH -3675603
SLA

strona 3 od 14

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Obudowa przekł. głównej RB662, P602/604
CH -2111704 SSS | CH -5387591 SNL | CH -9197168
SAN | CH -3876507 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

27

1301662

Tuleja
CH -2056411 SSS;CH -5244595 SNL;CH -9151133 SAN;CH -3675603
SLA

1745699

Koło zębate mech. różnicowego
assy
CH 2056412-2064081 SSS;CH 5244596-5263193 SNL;CH 91511349158160 SAN;CH 3675604-3684436 SLA

26

1787226

Koło zębate mech. różnicowego
CH 2056412-2064081 SSS;CH 5244596-5263193 SNL;CH 91511349158160 SAN;CH 3675604-3684436 SLA

27

1301662

Tuleja
CH 2056412-2064081 SSS;CH 5244596-5263193 SNL;CH 91511349158160 SAN;CH 3675604-3684436 SLA

1745697

Koło zębate mech. różnicowego
assy
CH 2064082-2078038 SSS;CH 5263194-5295114 SNL;CH 91581619169317 SAN;CH 3684437-3809166 SLA

26

Koło zębate mech. różnicowego
nss
CH 2064082-2078038 SSS;CH 5263194-5295114 SNL;CH 91581619169317 SAN;CH 3684437-3809166 SLA

27

1301662

Tuleja
CH 2064082-2078038 SSS;CH 5263194-5295114 SNL;CH 91581619169317 SAN;CH 3684437-3809166 SLA

2042601

Koło zębate mech. różnicowego
assy
CH 2078039-2083235 SSS;CH 5295115-5311399 SNL;CH 91693189173427 SAN;CH 3809167-3824004 SLA

26

2042599

Koło zębate mech. różnicowego
CH 2078039-2083235 SSS;CH 5295115-5311399 SNL;CH 91693189173427 SAN;CH 3809167-3824004 SLA

27

1920080

Tuleja łożyska
CH 2078039-2083235 SSS;CH 5295115-5311399 SNL;CH 91693189173427 SAN;CH 3809167-3824004 SLA

strona 4 od 14

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Obudowa przekł. głównej RB662, P602/604
CH -2111704 SSS | CH -5387591 SNL | CH -9197168
SAN | CH -3876507 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

4

0,00 EUR

4

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

2008465

Koło zębate mech. różnicowego
assy
CH 2083236- SSS;CH 5311400- SNL;CH 9173428- SAN;CH 3824005SLA

26

1920079

Koło zębate mech. różnicowego
CH 2083236- SSS;CH 5311400- SNL;CH 9173428- SAN;CH 3824005SLA

27

1920080

Tuleja łożyska
CH 2083236- SSS;CH 5311400- SNL;CH 9173428- SAN;CH 3824005SLA

1788767

Koło zębate mech. różnicowego
assy
CH -2056411 SSS;CH -5244595 SNL;CH -9151133 SAN;CH -3672049
SLA

28

1408167

Połówka obudowy mech. różn.
CH -2056411 SSS;CH -5244595 SNL;CH -9151133 SAN;CH -3672049
SLA

29

1408169

Krzyżak mech. różnicowego
CH -2056411 SSS;CH -5244595 SNL;CH -9151133 SAN;CH -3672049
SLA

30

1779528

Koło obiegowe przekł. różn.
CH -2056411 SSS;CH -5244595 SNL;CH -9151133 SAN;CH -3672049
SLA

31

803490

Sworzeń
10x25CH -2056411 SSS;CH -5244595 SNL;CH -9151133 SAN;CH 3672049 SLA

1804187

Koło zębate mech. różnicowego
assy
CH 2056412-2063651 SSS;CH 5244596-5262367 SNL;CH 91511349157809 SAN;CH 3672050-3688176 SLA

28

Obudowa mechanizmu różnicowego
nss
CH 2056412-2063651 SSS;CH 5244596-5262367 SNL;CH 91511349157809 SAN;CH 3672050-3688176 SLA

strona 5 od 14

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Obudowa przekł. głównej RB662, P602/604
CH -2111704 SSS | CH -5387591 SNL | CH -9197168
SAN | CH -3876507 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

1

0,00 EUR

4

0,00 EUR

4

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

4

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

29

2035177

Koło zębate mech. różnicowego
CH 2056412-2063651 SSS;CH 5244596-5262367 SNL;CH 91511349157809 SAN;CH 3672050-3688176 SLA

30

1902202

Koło obiegowe przekł. różn.
CH 2056412-2063651 SSS;CH 5244596-5262367 SNL;CH 91511349157809 SAN;CH 3672050-3688176 SLA

31

803490

Sworzeń
10x25CH 2056412-2063651 SSS;CH 5244596-5262367 SNL;CH
9151134-9157809 SAN;CH 3672050-3688176 SLA

2035177

Koło zębate mech. różnicowego
assy
CH 2063652- SSS;CH 5262368- SNL;CH 9157810- SAN;CH 3688177SLA

28

1898683

Obudowa mechanizmu różnicowego
CH 2063652- SSS;CH 5262368- SNL;CH 9157810- SAN;CH 3688177SLA

29

1898684

Krzyżak mech. różnicowego
CH 2063652- SSS;CH 5262368- SNL;CH 9157810- SAN;CH 3688177SLA

30

1902202

Koło obiegowe przekł. różn.
CH 2063652- SSS;CH 5262368- SNL;CH 9157810- SAN;CH 3688177SLA

32

1935784

Koło zębate mech. różnicowego

1

0,00 EUR

33

1542748

Łożysko toczne

1

0,00 EUR

34

1408172

Łożysko toczne

1

0,00 EUR

strona 6 od 14

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Obudowa przekł. głównej RB662, P602/604
CH -2111704 SSS | CH -5387591 SNL | CH -9197168
SAN | CH -3876507 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

Nr sprzedawcy

35

1501897

Płytka stalowa

1

0,00 EUR

36

1540472

Wałek wyjściowy

1

0,00 EUR

37

1360882

Łożysko

1

0,00 EUR

38

1349306

Podkładka

1

0,00 EUR

39

804846

Pierścień osadczy rozprężny

1

0,00 EUR

ø 100 3x105,5x80,6
40

1528991

Pierścień uszczelniający

1

0,00 EUR

41

1734701

Pierścień typu V

1

0,00 EUR

1728615

Pompa oleju

1

0,00 EUR

assy
42

142246

Podkładka

3

0,00 EUR

43

809795

Śruba

3

0,00 EUR

M6x40
44

Pokrywa pompy oleju

1

0,00 EUR

45

Obudowa pompy

1

0,00 EUR

strona 7 od 14

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Obudowa przekł. głównej RB662, P602/604
CH -2111704 SSS | CH -5387591 SNL | CH -9197168
SAN | CH -3876507 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

Wirnik

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

46

47

1414593

Uszczelka

1

0,00 EUR

48

1738914

Śruba

5

0,00 EUR

49

1301676

Sitko

1

0,00 EUR

50

197800

Pierścień O-ring

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Blokada mech. różnicowego

1

0,00 EUR

ø 26,2x3x32,2
51

812424

Uszczelka
ø 36,3x41,9x2

52

1408221

Połówka sprzęgła

1

0,00 EUR

53

2125507

Widełki

1

0,00 EUR

54

1731567

Zabierak

2

0,00 EUR

55

1451749

Śruba ustalająca

1

0,00 EUR

56

387572

Podkładka regulacyjna

0

0,00 EUR

TH=0,8 mm

strona 8 od 14

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Obudowa przekł. głównej RB662, P602/604
CH -2111704 SSS | CH -5387591 SNL | CH -9197168
SAN | CH -3876507 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

387573

Podkładka regulacyjna
TH=2,5 mm

1327328

Podkładka regulacyjna
TH=0,5 mm

1528733

Podkładka regulacyjna
TH=0,3 mm

1870630

Podkładka regulacyjna
TH=0,10 mm

57

1744679

Blokada mech. różnicowego
assy
CH -2082616 SSS;CH -5309195 SNL;CH -9172941 SAN;CH -3853172
SLA

58

1545064

Element odległościowy
CH -2082616 SSS;CH -5309195 SNL;CH -9172941 SAN;CH -3853172
SLA

59

1515263

Tulejka odległościowa
CH -2082616 SSS;CH -5309195 SNL;CH -9172941 SAN;CH -3853172
SLA

60

1515264

Podkładka odległościowa
CH -2082616 SSS;CH -5309195 SNL;CH -9172941 SAN;CH -3853172
SLA

61

1744388

Pokrywa
CH -2082616 SSS;CH -5309195 SNL;CH -9172941 SAN;CH -3853172
SLA

1343144

Złącze przewodów sztywnych
ø 6x1 M10x1,5CH -2082616 SSS;CH -5309195 SNL;CH -9172941
SAN;CH -3853172 SLA

strona 9 od 14


Related documents


3
2 1
1
staniszewscy
g owa4
g owa1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 1.pdf