1.pdf


Preview of PDF document 1.pdf

Page 1 2 34514

Text preview


TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Obudowa przekł. głównej RB662, P602/604
CH -2111704 SSS | CH -5387591 SNL | CH -9197168
SAN | CH -3876507 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

21

2018885

Wał wejściowy
CH 2078039-2086085 SSS;CH 5295115-5319532 SNL;CH 91693189175517 SAN;CH 3809167-3829083 SLA

21

2018885

Wał wejściowy
CH 2086086- SSS;CH 5319533- SNL;CH 9175518- SAN;CH 3829084SLA

22

1334954

Pierścień osadczy

1

0,00 EUR

23

184912

Podkładka regulacyjna

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

TH=0,3 mm
184913

Podkładka regulacyjna
TH=0,4 mm

194916

Podkładka regulacyjna
TH=0,25 mm

1444113

Podkładka regulacyjna
TH=0,20 mm

24

1911817

Łożysko stożkowe

1

0,00 EUR

25

1946057

Pierścień cierny

1

0,00 EUR

1741462

Koło zębate

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

assy
CH -2056411 SSS;CH -5244595 SNL;CH -9151133 SAN;CH -3675603
SLA
26

Koło zębate mech. różnicowego
nss
CH -2056411 SSS;CH -5244595 SNL;CH -9151133 SAN;CH -3675603
SLA

strona 3 od 14