1.pdf


Preview of PDF document 1.pdf

Page 1 2 3 45614

Text preview


TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Obudowa przekł. głównej RB662, P602/604
CH -2111704 SSS | CH -5387591 SNL | CH -9197168
SAN | CH -3876507 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

27

1301662

Tuleja
CH -2056411 SSS;CH -5244595 SNL;CH -9151133 SAN;CH -3675603
SLA

1745699

Koło zębate mech. różnicowego
assy
CH 2056412-2064081 SSS;CH 5244596-5263193 SNL;CH 91511349158160 SAN;CH 3675604-3684436 SLA

26

1787226

Koło zębate mech. różnicowego
CH 2056412-2064081 SSS;CH 5244596-5263193 SNL;CH 91511349158160 SAN;CH 3675604-3684436 SLA

27

1301662

Tuleja
CH 2056412-2064081 SSS;CH 5244596-5263193 SNL;CH 91511349158160 SAN;CH 3675604-3684436 SLA

1745697

Koło zębate mech. różnicowego
assy
CH 2064082-2078038 SSS;CH 5263194-5295114 SNL;CH 91581619169317 SAN;CH 3684437-3809166 SLA

26

Koło zębate mech. różnicowego
nss
CH 2064082-2078038 SSS;CH 5263194-5295114 SNL;CH 91581619169317 SAN;CH 3684437-3809166 SLA

27

1301662

Tuleja
CH 2064082-2078038 SSS;CH 5263194-5295114 SNL;CH 91581619169317 SAN;CH 3684437-3809166 SLA

2042601

Koło zębate mech. różnicowego
assy
CH 2078039-2083235 SSS;CH 5295115-5311399 SNL;CH 91693189173427 SAN;CH 3809167-3824004 SLA

26

2042599

Koło zębate mech. różnicowego
CH 2078039-2083235 SSS;CH 5295115-5311399 SNL;CH 91693189173427 SAN;CH 3809167-3824004 SLA

27

1920080

Tuleja łożyska
CH 2078039-2083235 SSS;CH 5295115-5311399 SNL;CH 91693189173427 SAN;CH 3809167-3824004 SLA

strona 4 od 14