2 .pdf

File information


Original filename: 2.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp 4.1.2 (based on iText 2.1.2u), and has been sent on pdf-archive.com on 31/01/2017 at 17:30, from IP address 77.252.x.x. The current document download page has been viewed 480 times.
File size: 284 KB (13 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


2.pdf (PDF, 284 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Przekładnia stożkowa RB662 (AD FR)
CH -2097743 SSS | CH -5351209 SNL | CH -9185428
SAN | CH -3858324 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

Obudowa przekł. głównej

0

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

1

1308961

Wspornik

1

0,00 EUR

2

814879

Śruba sześciokątna

3

0,00 EUR

M10x65
3

127394

Podkładka sprężysta

3

0,00 EUR

4

2067464

Uszczelka

1

0,00 EUR

5

1526142

Wspornik

1

0,00 EUR

6

1374199

Zaślepka

1

0,00 EUR

7

808293

Śruba sześciokątna

2

0,00 EUR

2

0,00 EUR

M8x16
8

807428

Przeciwnakrętka
M8

9

1921466

Cienkościenny przewód sztywny

1

0,00 EUR

10

1338267

Nakrętka

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

M44
11

1408178

Łożysko toczne

strona 1 od 13

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Przekładnia stożkowa RB662 (AD FR)
CH -2097743 SSS | CH -5351209 SNL | CH -9185428
SAN | CH -3858324 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

12

1745700

Koło zębate
CH -2083235 SSS;CH -5311399 SNL;CH -9173427 SAN;CH -3824004
SLA

12

1745701

Koło zębate
CH 2083236- SSS;CH 5311400- SNL;CH 9173428- SAN;CH 3824004SLA

13

1500169

Pierścień odległościowy
TH=38.70 mm

1500170

Pierścień odległościowy
TH=38.80 mm

1500171

Pierścień odległościowy
TH=38.90 mm

1500172

Pierścień odległościowy
TH=39.00 mm

1500173

Pierścień odległościowy
TH=39.10 mm

1500174

Pierścień odległościowy
TH=39.20 mm

1500175

Pierścień odległościowy
TH=39.30 mm

1500176

Pierścień odległościowy
TH=39.40 mm

1500177

Pierścień odległościowy
TH=39.50 mm

strona 2 od 13

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Przekładnia stożkowa RB662 (AD FR)
CH -2097743 SSS | CH -5351209 SNL | CH -9185428
SAN | CH -3858324 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

14

1305098

Podkładka regulacyjna
TH=3,00 mm

1305099

Podkładka regulacyjna
TH=3,01 mm

1305100

Podkładka regulacyjna
TH=3,02 mm

1305101

Podkładka regulacyjna
TH=3,03 mm

1305102

Podkładka regulacyjna
TH=3,04 mm

1305103

Podkładka regulacyjna
TH=3,05 mm

1305104

Podkładka regulacyjna
TH=3,06 mm

1305105

Podkładka regulacyjna
TH=3,07 mm

1305106

Podkładka regulacyjna
TH=3,08 mm

1305107

Podkładka regulacyjna
TH=3,09 mm

15

2076477

Łożysko stożkowe

1

0,00 EUR

16

2093888

Łożysko stożkowe

1

0,00 EUR

strona 3 od 13

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Przekładnia stożkowa RB662 (AD FR)
CH -2097743 SSS | CH -5351209 SNL | CH -9185428
SAN | CH -3858324 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

0

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

17

327609

Podkładka
TH=0,25 mm

327610

Wkładka dystansowa
TH=0,3 mm

327611

Podkładka
TH=0,4 mm

18

1323860

Śruba regulacyjna

1

0,00 EUR

19

1323858

Śruba regulacyjna

1

0,00 EUR

20

1540462

Przekładnia stożkowa

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Mechanizm różnicowy

0

0,00 EUR

Obudowa mechanizmu różnicowego

1

0,00 EUR

gr 3.07:1
CH -2089046 SSS;CH -5328150 SNL;CH -9177941 SAN;CH -3840179
SLA
20

2024181

Przekładnia stożkowa
gr 3.07:1
CH 2089047- SSS;CH 5328151- SNL;CH 9177942- SAN;CH 3840180SLA

21

Zębnik
nss

22

Koło talerzowe
nss

23

1368527

strona 4 od 13

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Przekładnia stożkowa RB662 (AD FR)
CH -2097743 SSS | CH -5351209 SNL | CH -9185428
SAN | CH -3858324 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

24

1891239

Połówka obudowy mech. różn.
gr 3.07:1
CH -2089046 SSS;CH -5328150 SNL;CH -9177941 SAN;CH -3840179
SLA

24

2022727

Obudowa mechanizmu różnicowego
gr 3.07:1
CH 2089047- SSS;CH 5328151- SNL;CH 9177942- SAN;CH 3840180SLA

25

1527209

Śruba

12

0,00 EUR

26

394852

Nakrętka

12

0,00 EUR

27

2026443

Śruba z sześciop. łbem gniaz.

12

0,00 EUR

28

2119414

Krzyżak mech. różnicowego

1

0,00 EUR

29

1779528

Koło obiegowe przekł. różn.

4

0,00 EUR

29

1545514

Zębnik

4

0,00 EUR

30

1779526

Koło zębate mech. różnicowego

1

0,00 EUR

30

1545510

Koło zębate mech. różnicowego

1

0,00 EUR

31

1779524

Koło zębate mech. różnicowego

1

0,00 EUR

strona 5 od 13

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Przekładnia stożkowa RB662 (AD FR)
CH -2097743 SSS | CH -5351209 SNL | CH -9185428
SAN | CH -3858324 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

Nr sprzedawcy

31

1545508

Koło zębate mech. różnicowego

1

0,00 EUR

32

2132724

Podkładka zużyciowa

4

0,00 EUR

33

2149137

Podkładka zużyciowa

2

0,00 EUR

34

1105776

Łożysko toczne

1

0,00 EUR

35

1911811

Łożysko stożkowe

1

0,00 EUR

Blokada mech. różnicowego

0

0,00 EUR

36

1375404

Tuleja przesuwna

1

0,00 EUR

37

1731567

Zabierak

2

0,00 EUR

38

2098221

Ramię

1

0,00 EUR

39

1103385

Dźwignia

1

0,00 EUR

40

1115762

Wałek

1

0,00 EUR

41

1115757

Wspornik

1

0,00 EUR

strona 6 od 13

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Przekładnia stożkowa RB662 (AD FR)
CH -2097743 SSS | CH -5351209 SNL | CH -9185428
SAN | CH -3858324 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

2

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

42

2130997

Śruba imbusowa
M10x40

43

2030276

Blokada mech. różnicowego
assy
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

44

1744388

Pokrywa
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

1343144

Złącze przewodów sztywnych
ø 6x1 M10x1,5CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970
SAN;CH -3853172 SLA

45

1872267

Cylinder
assy
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

46

Cylinder
nss
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

47

Tuleja prowadząca
nss
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

48

1401460

Pierścień O-ring
ø 75,3x2,4x80,1CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970
SAN;CH -3853172 SLA

49

1925433

Pierścień uszczelniający
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

50

377008

Sprężyna
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

strona 7 od 13

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Przekładnia stożkowa RB662 (AD FR)
CH -2097743 SSS | CH -5351209 SNL | CH -9185428
SAN | CH -3858324 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

Scania
XLER6X40005199106

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Ilosc
A

List price

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

51

1369946

Śruba
M5x18CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH 3853172 SLA

52

804864

Pierścień O-ring
ø 4,4x2,4x9,1CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970
SAN;CH -3853172 SLA

53

315527

Pierścień O-ring
ø 47x5,35x57,7CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970
SAN;CH -3853172 SLA

54

1515265

Uszczelka
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

55

2030889

Tłok
assy
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

56

2030275

Cięgno
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

57

1515262

Tłok
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

58

815124

Nakrętka sześciokątna
M10CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH 3853172 SLA

59

807310

Podkładka
10.5x20x2CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH 3853172 SLA

60

1515263

Tulejka odległościowa
CH -2082616 SSS;CH -5309082 SNL;CH -9172970 SAN;CH -3853172
SLA

strona 8 od 13

TecCat TRUCK

2017-01-31

Przekładnia osi
Przekładnia stożkowa RB662 (AD FR)
CH -2097743 SSS | CH -5351209 SNL | CH -9185428
SAN | CH -3858324 SLA

pozycja

Numer OE

Pojazd
VIN

okreżlenie
Dodatkowe informacje

Scania
XLER6X40005199106

Ilosc
A

List price

0

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

1

0,00 EUR

Nr sprzedawcy

2242840

Zestaw naprawczy
kit
CH 2082617- SSS;CH 5309083- SNL;CH 9172971- SAN;CH 3853173SLA

43

Blokada mech. różnicowego
assy, nss
CH 2082617- SSS;CH 5309083- SNL;CH 9172971- SAN;CH 3853173SLA

44

Pokrywa
nss
CH 2082617- SSS;CH 5309083- SNL;CH 9172971- SAN;CH 3853173SLA
Złącze przewodów sztywnych
nss
CH 2082617- SSS;CH 5309083- SNL;CH 9172971- SAN;CH 3853173SLA

45

Cylinder
nss
CH 2082617- SSS;CH 5309083- SNL;CH 9172971- SAN;CH 3853173SLA

46

Cylinder
nss
CH 2082617- SSS;CH 5309083- SNL;CH 9172971- SAN;CH 3853173SLA

47

Tuleja prowadząca
nss
CH 2082617- SSS;CH 5309083- SNL;CH 9172971- SAN;CH 3853173SLA

48

Pierścień O-ring
nss, nip
CH 2082617- SSS;CH 5309083- SNL;CH 9172971- SAN;CH 3853173SLA

49

Pierścień uszczelniający
nss
CH 2082617- SSS;CH 5309083- SNL;CH 9172971- SAN;CH 3853173SLA

50

Sprężyna
nss
CH 2082617- SSS;CH 5309083- SNL;CH 9172971- SAN;CH 3853173SLA

strona 9 od 13


Related documents


3
2 1
1
g owa4
staniszewscy
mostxx

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2.pdf