2 ci qrup üçün nəticə vərəqi (açıq test) .pdf

File information


Original filename: 2-ci qrup üçün nəticə vərəqi (açıq test).pdf
Title: 2-ci qrup üçün n?tic? v?r?qi (açıq test)
Author: Aqil

This PDF 1.5 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 01/02/2017 at 15:22, from IP address 217.168.x.x. The current document download page has been viewed 582 times.
File size: 2.3 MB (50 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


2-ci qrup üçün nəticə vərəqi (açıq test).pdf (PDF, 2.3 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


İMTAHAN NƏTİCƏ VƏRƏQİ
İmtahan: MQT4Agdam29012017

Tarix: 01.02.2017
Qapalı tipli testlər

Ad: MIROV       
Soyad: BAYRAMOV    

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 2020124
Riyaziyyat

Məktəb:    
Sinif: 11

ACEDCCCBBBBBAAEBACDBA

|134|12|245|B;AD;E|

++++-+++-+++++-+++--+

++++

EDACBAEBACCDDBBEACBCA

|6|10|12|CE;AD;B|

EDACBAEBACCCDBBEACBCA

|6|8|4|CE;AD;B|

+++++++++++-+++++++++

+--+

BBDDDCEBCDEAEDCEDEBDECABD
++++++++++++++++-++++++++

Variant: A
Coğrafiya

YER

|134|12|245|B;AD;E|

BBDDDCEBCDEAEDCECEBDECABD

Tarix

Qrup: 2

BAL

Açıq tipli testlər

ACEDBCCBEBBBAABBACBEA

599
1

EADACEAEEBBCAAAEEDEAA

|5|123|146|C;B;E|

EADACEBEEBBCAAAEEDEAA

|5|123|146|C;B;E|

++++++-++++++++++++++

++++

BCBCDADBECCBCEACACCCEDEBC

Xarici dil

BCBCDADBEDCACEECAEBCECEEC
+++++++++-+-++-++--++-+-+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

25

25

25

25

25

125

DOĞRU

20

22

24

24

18

108

SƏHV

5

3

1

1

7

17

XALİS

18,75

21,75

23,75

23,75

16,25

104,25

UĞUR

75 %

87 %

95 %

95 %

65 %

83,4 %

İMTAHAN NƏTİCƏ VƏRƏQİ
İmtahan: MQT4Agdam29012017

Tarix: 01.02.2017
Qapalı tipli testlər

Ad: CAMAL       
Soyad: MƏMMƏDLI    

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 2020178
Riyaziyyat

Məktəb:    
Sinif: 10

CDCBEBABADDCACACACBEA

|134|135|245|C;A;E|

++-++++++-+++++++++++

++++

EAAABEDCEBDEABDADCACC

|41|2|3|BC;E;AD|

CAAABEDCEBDAABDADCAAC

|41|3|3|BC;E;AD|

-++++++++++-+++++++-+

+-++

ECCACDCCDEDDBEEBEDBEBCEAE
+++-+++++++++++++-+++++++

Variant: A
Coğrafiya

YER

|134|135|245|C;A;E|

ECCDCDCCDEDDBEEBEABEBCEAE

Tarix

Qrup: 2

BAL

Açıq tipli testlər

CDBBEBABACDCACACACBEA

588
2

EAAAEAACBBACCAACDEAAA

|255|356|123|A;D;CE|

EAAAEAACBBACAAACDEACA

|135|356|134|A;D;C|

++++++++++++-++++++-+

-+--

BCBCDADBECCBCEACACCCEDEBC

Xarici dil

BCBBDADBECCBCEACACDCEDEBC
+++-++++++++++++++-++++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

25

25

25

25

25

125

DOĞRU

23

21

23

20

23

110

SƏHV

2

4

2

5

2

15

XALİS

22,5

20,25

22,5

19,5

22,5

107,25

UĞUR

90 %

81 %

90 %

78 %

90 %

85,8 %

İMTAHAN NƏTİCƏ VƏRƏQİ
İmtahan: MQT4Agdam29012017

Tarix: 01.02.2017
Qapalı tipli testlər

Ad: HAFIZ       
Soyad: OCAQLI      

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 2020122
Riyaziyyat

Məktəb:    
Sinif: 11

CBBBABAEBCDEAABCBAAEC

|134|12|245|B;AD;E|

++++-++++++++++++++++

++++

EABBCCEDDABABCCECAABD

|6|10|12|CE;AD;B|

EABBCCEBDDB ECCECA BD

|6|15|16|CE;AD;B|

+++++++-+-+ -+++++ ++

+--+

CDCEADBEACDCDABDBBCBEDDEE
++++-++++++++++++++++++++

Variant: B
Coğrafiya

YER

|134|12|245|B;AD;E|

CDCEEDBEACDCDABDBBCBEDDEE

Tarix

Qrup: 2

BAL

Açıq tipli testlər

CBBBBBAEBCDEAABCBAAEC

530
3

DCEEAAEAADEEAEAABBCEA

|5|123|146|C;B;E|

DCEEEAECADEEAEAADACAE

|35|123|146|C;B;E|

++++-++-++++++++--+--

-+++

BCBCDADBECCBCEACACCCEDEBC

Xarici dil

BCBCDADCECCBCEACACCDCCECD
+++++++-+++++++++++---+--

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

25

25

25

25

25

125

DOĞRU

24

18

24

18

19

103

SƏHV

1

5

1

7

6

20

XALİS

23,75

17,25

23,75

16,5

17,5

98,75

UĞUR

95 %

69 %

95 %

66 %

70 %

79 %

İMTAHAN NƏTİCƏ VƏRƏQİ
İmtahan: MQT4Agdam29012017

Tarix: 01.02.2017
Qapalı tipli testlər

Ad: AMIL        
Soyad: ƏLIYEV      

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 2020145
Riyaziyyat

Məktəb:    
Sinif: 10

BDBBEBABA DCDCCCADBEA

|134|135|234|C;AB;DE|

-++++++++ ++-+-++-+++

++--

EAAABEDCEBDEABDADCACC

|41|2|3|BC;E;AD|

AAAABEDCEBDEABDADCACC

|41|2|4|BC;E;AD|

-++++++++++++++++++++

++-+

ECCDCDCCDEDDBEEBEBBEBCEAE
+++++++++++++++++-+++++++

Variant: A
Coğrafiya

YER

|134|135|245|C;A;E|

ECCDCDCCDEDDBEEBEABEBCEAE

Tarix

Qrup: 2

BAL

Açıq tipli testlər

CDBBEBABACDCACACACBEA

525
4

EAAAEAACBBACCAACDEAAA

|255|356|123|A;D;CE|

AA E ACBBDD AACDED E

|255|235|123|AB;D;CE|

++ + ++++-- +++++- -

+-+-

BCBCDADBECCBCEACACCCEDEBC

Xarici dil

BDBCDAABECCBBEAEA CCEDEBC
+-++++-+++++-++-+ +++++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

25

25

25

25

25

125

DOĞRU

18

23

24

14

20

99

SƏHV

6

2

1

6

4

19

XALİS

17

22,75

23,75

13

19

95,5

UĞUR

68 %

91 %

95 %

52 %

76 %

76,4 %

İMTAHAN NƏTİCƏ VƏRƏQİ
İmtahan: MQT4Agdam29012017

Tarix: 01.02.2017
Qapalı tipli testlər

Ad: TACIR       
Soyad: TAGIZADƏ    

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 2020270
Riyaziyyat

Məktəb:    
Sinif: 11

BBBBBBADBCDBABBCCAAEC

|134|25|45|C;AB;D|

-++++++-+++-+-++-++++

+---

EABBCCEDDABABCCECAABD

|6|10|12|CE;AD;B|

EABBCCEBDDBDECCEBADBD

|6|4|5|CE;D;AB|

+++++++-+-+--+++-+-++

+---

CDCEEDBEACDCDABDBBCBEDDDE
+++++++++++++++++++++++-+

Variant: B
Coğrafiya

YER

|134|12|245|B;AD;E|

CDCEEDBEACDCDABDBBCBEDDEE

Tarix

Qrup: 2

BAL

Açıq tipli testlər

CBBBBBAEBCDEAABCBAAEC

514
5

DCEEAAEAADEEAEAABBCEA

|5|123|146|C;B;E|

DCEEAAEEADEEAEABBBCEA

|5|123|146|C;B;E|

+++++++-+++++++-+++++

++++

BCBCDADBECCBCEACACCCEDEBC

Xarici dil

BCBEBADCECEEAEACAECDEDEBC
+++--++-++---++++-+-+++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

25

25

25

25

25

125

DOĞRU

17

16

24

23

17

97

SƏHV

8

9

1

2

8

28

XALİS

15,75

14,5

23,75

22,5

15

91,5

UĞUR

63 %

58 %

95 %

90 %

60 %

73,2 %

İMTAHAN NƏTİCƏ VƏRƏQİ
İmtahan: MQT4Agdam29012017

Tarix: 01.02.2017
Qapalı tipli testlər

Ad: SƏHRIYAR    
Soyad: SƏMƏDOV     

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 2020164
Riyaziyyat

Məktəb:    
Sinif: 09

ADCACCDBEBCADAEECDDBC

|24|1356|134|A;D;E|

+-++++++++++--+-++-++

--++

DCCAACCCAADEAAAAADCAC

|14|7|1|BC;E;AD|

DC AACCCAAD AAAAEDCAC

|14|7|1|BC;E;AD|

++ ++++++++ ++++-++++

++++

BDCBEEDCBEADDCBDCDBDADBBB
++++-++++++-++++++++-++++

Variant: A
Coğrafiya

YER

|135|145|134|A;D;E|

BDCBCEDCBEAEDCBDCDBDCDBBB

Tarix

Qrup: 2

BAL

Açıq tipli testlər

ABCACCDBEBCABCECCDEBC

|1|5|56|BE;C;|

AEBDBBCBBBAEDCDEDCBBE

|||56|BCE;AD;|
+-

+++++-++++--++-+++++-

465
6

AEBDBDCBBBBCDCAEDCBBB

BCBCDADBECCBCEACACCCEDEBC

Xarici dil

C

A

B C

EE

C

+

+

- +

+-

-

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

25

25

25

25

25

125

DOĞRU

18

22

22

17

4

83

SƏHV

7

1

3

6

3

20

XALİS

16,75

21,75

21,25

15,75

3,25

78,75

UĞUR

67 %

87 %

85 %

63 %

13 %

63 %

İMTAHAN NƏTİCƏ VƏRƏQİ
İmtahan: MQT4Agdam29012017

Tarix: 01.02.2017
Qapalı tipli testlər

Ad: ELTAC       
Soyad: ƏZIMOV      

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 2020139
Riyaziyyat

Məktəb:    

CDBBEBBDBCECBCACAEBEA

|134|24|245|C;A;DE|

++++++---+-+-++++-+++

+-+-

EAAABEDCEBDEABDADCACC

|41|2|3|BC;E;AD|

CAAABEDC BD ABDADCAAC

||2|3|BC;E;AD|
+++

ECCDCDCCDEDDBEEBEABEBCEAE

Tarix

Qrup: 2

ECCACDCCDADDDEEDEAAEBCDBE
+++-+++++-++-++-++-+++--+

Variant: A
Coğrafiya

YER

|134|135|245|C;A;E|

-+++++++ ++ +++++++-+

Sinif: 10

BAL

Açıq tipli testlər

CDBBEBABACDCACACACBEA

395
7

EAAAEAACBBACCAACDEAAA

|255|356|123|A;D;CE|

DAA E AC*BACC ACDE

|135|356||;;|

-++ + ++-++++ ++++

-+

BCBCDADBECCBCEACACCCEDEBC
CAD BA

A D EAAEBE AED

--- -+

- - --+--- -++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

25

25

25

25

25

125

DOĞRU

17

20

18

14

4

73

SƏHV

8

2

7

3

12

32

XALİS

15,5

19,5

16,25

13,5

1

65,75

UĞUR

62 %

78 %

65 %

54 %

4 %

52,6 %

Xarici dil

İMTAHAN NƏTİCƏ VƏRƏQİ
İmtahan: MQT4Agdam29012017

Tarix: 01.02.2017
Qapalı tipli testlər

Ad: SABIR       
Soyad: MEHRALIYEV  

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 2020225
Riyaziyyat

Məktəb:    
Sinif: 11

ACCDBCCAEBBBAABBADBEB

|13|12|24|B;D;E|

++-++++-+++++++++-++-

-+--

EDACBAEBACCDDBBEACBCA

|6|10|12|CE;AD;B|

EAAAAAEAAAAAE AAAAAAA

|1||12|E;ACD;B|

+-+--++-+---- --+---+

- +-

BBDDDAEBCDEBBACECEBEECABD
+++++-+++++---+++++-+++++

Variant: A
Coğrafiya

YER

|134|12|245|B;AD;E|

BBDDDCEBCDEAEDCECEBDECABD

Tarix

Qrup: 2

BAL

Açıq tipli testlər

ACEDBCCBEBBBAABBACBEA

361
8

EADACEAEEBBCAAAEEDEAA

|5|123|146|C;B;E|

AEDACEABDBBDCAAEEDEAE

|5|123|146|C;B;E|

--+++++--++--+++++++-

++++

BCBCDADBECCBCEACACCCEDEBC

Xarici dil

BCCBDDEBDCCBCEBAACACCDBBC
++--+--+-+++++--++-+-+-++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

25

25

25

25

25

125

DOĞRU

18

8

20

18

15

79

SƏHV

7

15

5

7

10

44

XALİS

17

4,75

18,75

16,25

12,5

69,25

UĞUR

68 %

19 %

75 %

65 %

50 %

55,4 %

İMTAHAN NƏTİCƏ VƏRƏQİ
İmtahan: MQT4Agdam29012017

Tarix: 01.02.2017
Qapalı tipli testlər

Ad: NAMIQ       
Soyad: MƏMMƏDOV    

Azərbaycan dili

Açıq tipli testlər

ACEDBCCBEBBBAABBACBEA

|134|12|245|B;AD;E|

AC CBC BEBBBA BB BB A

||||BC;AD;E|
-

++ -++ ++++++ ++ -+ +

İş nömrəsi: 2020204
Riyaziyyat

Məktəb:    
Sinif: 11

E ACC

BBA CEB

||||CE;AD;B|

++ +

+ +++

++- +--

+

BBDDDCEBCDEAEDCECEBDECABD

Variant: A
Coğrafiya

YER

|6|10|12|CE;AD;B|

ED C

Tarix

Qrup: 2

BAL

EDACBAEBACCDDBBEACBCA

340
9

DCEC

AC C C

CA D

+++-

+- + +

++ +

EADACEAEEBBCAAAEEDEAA

|5|123|146|C;B;E|

E DACD EBEBCCAAEEDEAE

|5|123|146|C;B;E|

+ +++- +--++-+++++++-

++++

BCBCDADBECCBCEACACCCEDEBC

Xarici dil

AA

DDBDCC CEAABCCCECB

--

-++-++ +++--++++--

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

25

25

25

25

25

125

DOĞRU

14

11

9

18

11

63

SƏHV

3

3

2

5

8

21

XALİS

13,5

10,25

8,5

16,75

9

58

UĞUR

54 %

41 %

34 %

67 %

36 %

46,4 %


Related documents


2 ci qrup c n n tic v r qi ac q test
3 c qrup c n n tic v r qi ac q test
1 ci qrup c n n tic v r qi ac q test
4 c qrup c n n tic v r qi ac q test
3 c qrup c n n tic v r qi ac q test
2 ci qrup c n n tic v r qi ac q test

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2-ci qrup üçün nəticə vərəqi (açıq test).pdf