9.pdf


Preview of PDF document 9.pdf

Page 1 2 34523

Text preview


Buraxılış imtahanı üçün nәticә vәrәqi
İmtahan: Buraxilis4Agdam29012017
CABCAACCDBEBCABCECCACDCBCEBEDD

Ad: MӘHӘMMӘD
Soyad: PIRIMOV

Tarix: 01.02.201

Azәrbaycan dili

BCBDABDEDEAECEEDECAAADCBBC D D
--+-+---+---+---++-+-+++-- - +

İş nömrәsi: 2020170
Mәktәb:

DDCAA*DCAADEACCBADCBBEDBCCEDAC
Riyaziyyat

Sinif: 09
Variant: A

BAL

34

YER

3

DDAAACCCAA

ACC AACBBEDB CEDAC

++-+++-+++

+++ +-++++++ +++++

Xarici dil

Azәrbaycan
dili

Riyaziyyat

Xarici dil

CӘMİ

Sual sayı

30

30

0

60

DOĞRU

11

23

0

34

SӘHV

17

3

0

20

QİYMӘT

3

4

0

4