İmtahan nəticə vərəqi (3 cü siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r.pdf

Page 12337

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2017
CBBACBCABA

CCABBCABCABCBCC

Ad: AYSEL
Soyad: KƏRİMOVA

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 4000022

Riyaziyyat

Məktəb:

CCABBCABCABCBCC

İnformatika

CBBACBCABA

+++++++++++++++

++++++++++

BACCACBCACBACBC

ACBBCCAACBCACBB

BACCACBCACBACBC

Həyat bilgisi

ACBBCCAACBCACBB
+++++++++++++++

+++++++++++++++

Sinif: 3

BAAACBBCBBBCBCB

Variant:

AAACBBCBBBCBCB

Xarici dil

++++++++++++++

BAL

420

YER

1
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

15

15

10

15

15

70

DOĞRU

15

15

10

15

14

69

SƏHV

0

0

0

0

0

0

XALİS

15

15

10

15

14

69