İmtahan nəticə vərəqi (3 cü siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r.pdf

Page 1 2 34537

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2017
CBBACBCABA

CCABBCABCABCBCC

Ad: GÜLLÜ
Soyad: RÜSTƏMOVA

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 4000086

Riyaziyyat

Məktəb:

CAABBCABCABCBCC

İnformatika

CBBAAB ACA

+-+++++++++++++

++++-+ +-+

BACCACBCACBACBC

ACBBCCAACBCACBB

BACCACBCACBACBC

Həyat bilgisi

CBBBBCAACBAACCB
--++-+++++-++-+

+++++++++++++++

Sinif: 3

BAAACBBCBBBCBCB

Variant:

Xarici dil

BAABCCBCBCACCCA
+++-+-+++--+-+-

BAL

332,5

YER

3
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

15

15

10

15

15

70

DOĞRU

14

15

7

10

9

55

SƏHV

1

0

2

5

6

14

XALİS

13,75

15

6,5

8,75

7,5

51,5