İmtahan nəticə vərəqi (3 cü siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r.pdf

Page 1...7 8 9101137

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2017
CBBACBCABA

CCABBCABCABCBCC

Ad: AY S U
Soyad: QƏHRƏMANOVA

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 4000032

Riyaziyyat

Məktəb:

AAABBCCBBABCBCA

İnformatika

CCBABACABA

--++++-+-+++++-

+-++--++++

BACCACBCACBACBC

ACBBCCAACBCACBB

BACCACBAACBABBA

Həyat bilgisi

ACBBCCBACACBCBB
++++++-++-+-+++

+++++++-++++-+-

Sinif: 3

BAAACBBCBBBCBCB

Variant:

Xarici dil

BAACCBBBBABCACA
+++-+++-+-++-+-

BAL

287,5

YER

9
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

15

15

10

15

15

70

DOĞRU

10

12

7

12

10

51

SƏHV

5

3

3

3

5

19

XALİS

8,75

11,25

6,25

11,25

8,75

46,25