Oświadczenie 31.01.2017 .pdf

File information


Original filename: Oświadczenie 31.01.2017.pdf
Author: Piotr Olszewski

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 01/02/2017 at 14:01, from IP address 81.18.x.x. The current document download page has been viewed 317 times.
File size: 381 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Oświadczenie 31.01.2017.pdf (PDF, 381 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Warszawa, 1 lutego 2017 r.

Podczas wczorajszego (wtorek, 31 stycznia br.) spotkania z mediami Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zarzucił spółce Przewozy Regionalne, że
pomimo zaakceptowania warunków umowy dotyczącej świadczenia przewozów przez
spółkę dokument nie został podpisany. – Nie jest prawdą, że zaakceptowaliśmy warunki
umowy. Negocjacje z Urzędem cały czas trwają – mówi rzecznik prasowy Przewozów
Regionalnych, Mikołaj Turowski.
– Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów, ponieważ umowa w kształcie zaproponowanym
przez władze samorządowe jest dla nas skrajnie niekorzystna i jako taka nie do przyjęcia –
mówi rzecznik i przypomina, że pomimo braku porozumienia Przewozy Regionalne nadal
realizują i zamierzają realizować przewozy na terenie woj. dolnośląskiego. – W styczniu
przewieźliśmy już ok. 1 mln pasażerów – dodaje Turowski.
Jak uzasadnia w załączonym liście do władz województwa Prezes Przewozów Regionalnych
przyjęcie umowy na warunkach zaproponowanych przez Urząd Marszałkowski „mogłoby
być uznane, jako działanie na szkodę Spółki, a tym samym nie jest możliwe do
zaakceptowania”.
Zdaniem Prezesa Przewozów Regionalnych: „(…)Propozycja Pana Marszałka sprowadza się
do uszczuplenia przychodów Spółki (Przewozy Regionalne) nie tylko w prowadzonej
działalności przewozowej, ale również ich zmniejszenia po stronie rekompensaty należnej
za prowadzone przewozy (….). W odpowiedzi na pismo (…) uprzejmie informuję, że po
ponownej szczegółowej analizie wielkości pracy eksploatacyjnej i wysokości
dofinansowania na rok 2017 nie możemy jej zaakceptować”.
Pełna treść listu Prezesa Przewozów Regionalnych do Członka Zarządu Województwa
Dolnośląskiego, Pana Jerzego Michalaka w załączeniu.
– To tylko część z regularnie prowadzonej korespondencji, jaką prowadzimy od kilku
miesięcy z Urzędem Marszałkowskim. W trosce zarówno o pasażerów, jak i swoich
pracowników nie możemy się zgodzić na propozycję umowy w obecnym jej kształcie, gdyż
oznaczałoby to, że poniesiemy stratę finansową – tłumaczy Mikołaj Turowski i dodaje, że
mamy do czynienia z próbą monopolizacji rynku przewozów pasażerskich przez
przewoźnika samorządowego, już teraz posiadającego 60 proc. rynku i gwarancję

prowadzenia przewozów na najbardziej dochodowych trasach. – Długofalowy efekt takich
działań samorządu będzie jeden: wzrost cen biletów, spadek jakości usług oraz w dalszej
perspektywie likwidacja najmniej rentownych tras – przestrzega rzecznik Przewozów
Regionalnych.
W 2017 r. Przewozy Regionalne – obecnie największy przewoźnik na rynku przewozów
pasażerskich w Polsce – nie tylko zanotowały pierwszy od 15 lat dodatni wynik finansowy,
ale także dzięki dobrej współpracy z samorządami zwiększyły liczbę połączeń o ponad 70 –
część pociągów powróciło na trasy nieobsługiwane przez wiele lat.
Przewozy Regionalne to obecnie najprężniej rozwijający się przewoźnik kolejowy w Polce.
W ostatnich latach spółka przeprowadziła skuteczny proces restrukturyzacji i po raz
pierwszy od początku swej działalności (15 lat) zanotowała zysk z działalności. Obecnie
Przewozy Regionalne, właściciel nowej marki POLREGIO, skupiają się na podnoszeniu
jakości usług. Planowane na najbliższe lata inwestycje doprowadzą m.in. do niemal
całkowitej wymiany taboru. Przewoźnik stawia także na zintegrowany transport.
Podpisywane kolejne umowy z największymi przewoźnikami autobusowymi w Polsce
sprawią, że wkrótce oferta Przewozów Regionalnych będzie najbardziej konkurencyjną na
rynku.
***
Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce.
Każdego dnia na tory w całej Polsce wyjeżdża około 1800 naszych pociągów. W ciągu roku z naszych usług korzysta około 80 mln
pasażerów. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 27%. Większościowym akcjonariuszem spółki jest
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).


Document preview Oświadczenie 31.01.2017.pdf - page 1/2

Document preview Oświadczenie 31.01.2017.pdf - page 2/2

Related documents


o wiadczenie 31 01 2017
3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15
analiza bas 2012 69 1
raport mgenerator short
i c 113 16 sr warszawa r dmie cie
so warszwa xxvii ca 3360 16

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Oświadczenie 31.01.2017.pdf