PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPeriferia Beat .pdf


Original filename: Periferia Beat.pdf
Title: Microsoft Word - Periferia Beat.docx

This PDF 1.3 document has been generated by Word / Mac OS X 10.9.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 03/02/2017 at 13:47, from IP address 213.143.x.x. The current document download page has been viewed 176 times.
File size: 9.7 MB (7 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


PERIFERIA BEAT FESTIVAL
1- Introducció al Festival:

Ara mateix, a dia d'avui ni la ciutat de Barcelona ni cap Districte
gaudeix d'una proposta cultural sobre el moviment del Hip-Hop, que
toqui les quatre branques de la cultura Hip-Hop i que es faci en l'espai
públic, encara que sigui una part, i la que no es pugui que sigui realment a
preus molt populars. Això és bàsicament el que volem proposar.
Creiem que existeix un forat en aquest sentit i que només propostes com
l'Hipnotik fan alguna cosa similar, però només dedicada a l'escena
nacional, en un espai com el CCCB i amb preus d'entrades que no estan a
l'abast de tothom. A més a més que la idea és crear un espai
intergeneracional i de gent provinent d'altres cultures urbanes o gustos
musicals.
Gairebé totes les ciutats europees i les grans ciutats americanes i
llatinoamericanes gaudeixin d'una o més propostes en aquesta línia i
veiem que a Barcelona es munten certs concerts en sales comercials a un
preu mínim de 20 euros per veure un concert de hip-hop internacional,
això no és inclusiu, ni convida la gent a sumar-se.
A l'igual que el Rock'n Roll als 70's o el punk als 80's el Hip-Hop
podem dir que fa 20 anys que ocupa una escena mundial i que ara mateix
és la música global que ha tret moltes propostes comunitàries, de lluita,
reivindicació i no només d'un tipus de rap comercial que fomenta
sexisme, xenofòbia o masclisme cru i pelat. És en aquest tipus de fer
música rap i de la cultura hip-hop que ens volem centrar, ja que neix amb
aquest esperit i hi ha un món de gent que el continua utilitzant com a via
de reivindicació i denúncia del que passa als barris de les grans ciutats. De
Mont-real a Buenos Aires, de Sevilla fins a Estocolm, de Casablanca fins a
Johannesburg podem trobar propostes sobre la cultura en un àmbit
barrial i comunitari, com una eina apropiada per la gent, popular i
d'empoderament de les comunitats, ja sigui amb el ball, el graffiti o la
música.
Hi ha la intenció de què el festival vagi creixent a mesura que es
consolidi la proposta, si això ocorres, clar està. Però en un principi volem
apostar també per escenes incipients i originals dintre de la cultura hiphop.
Des de fa uns anys, a més a més de Brakers ballant, Mc's i Dj's en
concerts com a grups de rap o el graffiti, que sempre han estat present,

l'escena de productor de música, com són els beatmakers han donat un
pas al davant, ja que mai se'ls havia donat un espai públic concret dintre
la cultura.
Les sessions de beatmakers fent música en el mateix moment del
directe amb les seves consoles i maquines per barrejar i fer les bases de la
música esta sent una escena nova que ja apareix en Europa i els EUA com
una cosa innovadora i molt apreciat dintre de la cultura. A més a més les
beatbattles, batalles de com fer la millor música en el moment,
improvisant i amb la resta de protagonistes de la cultura (ballarins,
cantants, dj's, etc.), està creant sensacions allà on han arribat i gaire
sempre per instal·lar-se.
Bàsicament aquest component és el principal que volem afegir al
festival i que la ciutat no ha tingut cap representació en aquest format fins
aleshores.
Una gran proposta gràfica amb la tècnica dels graffitis, completaria
la jornada que hem pensat per començar. Les lluites obreres i populars,
temes de reivindicació o denúncia social serien els temes que ens
agradaria tractar a l'hora d'organitzar pintades de graffiti als barris.
Centrar-nos en allò que el barri té i que destaca o bé allò que sempre ha
demandat i mai han pogut portar a terme. Escollir una temàtica
conjuntament en la que vulguem centrar-nos en cada edició del festival,
que esperem que siguin moltes. A més a més us passem a explicar el que
seria una prova pilot del Festival, en forma de jornada de dia i mig, al
Districte de l'Eixample on gaudiríem d'un format petit i curt, però intens
on tot el districte i la ciutat podria gaudir d'una escena independent sobre
la cultura Hip-Hop. Volem que sigui inclusiu i popular, és per això que ens
agradaria que la majoria d'activitats, més del 70% fossin gratuïtes i les
que siguin de pagament , com per exemple algun concert internacional,
les entrades tinguin preus absolutament populars. És per això que ens
agradaria poder utilitzar l'espai públic i els centres municipals de cultura,
per no haver d'acabar en sales comercials o espais privats, aquesta és una
intenció i aposta molt ferma que vol tindre el festival.
Veiem com una oportunitat aquesta convocatòria, ja que volem
començar a poc a poc, des de barris en els quals estem identificades i
perquè la cultura als barris és el que ens mou i a més a més és una de les
branques que es volen potenciar, així és que estem en sintonia plena.
2- Prova Pilot
El pilot de la nostra proposta consisteix en un festival de dos dies
al maig, un divendres i un dissabte. En aquest festival donaríem cabuda a
diversos àmbits de la cultura Hip-hop: Grafiti, Rap i "Beatmaking"
(producció de bases, ja siguin para rapejar o com a cançó instrumental).
Encara que el Rap i el Grafiti ja estan relativament consolidats a la
nostra ciutat, l'escena de "Beatmaking" com a element autònom dins de
l'Hip-hop és incipient. Barcelona compta amb un grapat de productors
que comencen a portar les seves bases instrumentals a concerts en
directe, a fer actuacions en les quals són elles o ells els protagonistes, però
encara són molt pocs en comparació a altres ciutats europees o dels EUA.
La motivació d'aquest projecte pilot és donar suport a aquesta escena
local i donar una mostra d'artistes consagrats a escala europea. Si pot ser
de manera gratuïta, si no, a preus populars.

La distribució d'esdeveniments seria la següent:

- Divendres, dia de "Beatbattle" (batalla de productors).
Una "beatbattle" és un concurs de productors i optaríem per la
següent modalitat:
Bona part de la música vinculada a la cultura Hip-hop es realitza
amb mostrejos d'una altra música. Així doncs, en el concurs s'escullen
diverses cançons per mostrejar i els participants han de realitzar una base
amb les seves màquines ("Samplers") en una hora. D'aquest grup general
de productors surten tres finalistes que tornen a competir una segona
vegada, mostrejant altres cançons. D'aquest grup sortiran primer, segon i
tercer lloc.
Després del concurs hi hauria un concert de, "Just Alive's", un dels
col·lectius més actius en l'escena del "Beatmaking" barceloní. Als concerts
d'aquest col·lectiu, a més, solen assistir MCs (cantants de rap) que rimen
sobre les bases que es fan en directe. D'altra banda, el col·lectiu està
consolidant un format de concert amb un grup de dones cantants i
raperes.-Dissabte, dia de graffiti i concerts de productors/MC’S
internacionals.
L'esdeveniment de graffiti serà una jornada de dia amb
aproximadament 30 participants. L'objectiu de la jornada és obrir espais
d'expressió per a l'art urbà o potenciar espais on ja es realitzin activitats
d'aquest tipus. Hi hauria un eix temàtic, és a dir que se li proposarà als
participants de la jornada que facin les seves peces en vincle a un tema en
concret. Es pot fer una selecció prèvia d'esbossos, depenent de les
dimensions dels murs o altres superfícies sobre les quals es pugui pintar.
Es pretén que aquesta part del festival pilot sigui pràcticament
autosuficient, i que les llaunes de pintura siguin donades (o almenys una
part) per patrocinadors com Montana Colors.
De manera simultània a l'esdeveniment de graffiti, hauran Dj's
posant música en el lloc de l'esdeveniment, per a això es necessitarà d'un
sistema de so apropiat.
D'altra banda, l'esdeveniment nocturn seria un concert amb dos
artistes internacionals i un de local. D'una banda, els artistes
internacionals seran "beatmakers" (productors) ja consolidats en les
seves respectives escenes locals i amb projecció internacional, almenys a
nivell europeu. I un artista local participarà en l'esdeveniment, doncs
aquesta proposta de projecte cultural creu prioritari la promoció de
l'escena Hip-hop barcelonina.
Si l'organització compta amb fons públics suficients per cobrir
costos sense recórrer a taquilles, aquest esdeveniment es realitzaria en un
espai públic i seria gratuït. En cas contrari, s'hauria de recórrer a sales de
concerts, i encara que aquest sigui el cas l'organització solament es
planteja cobrar preus populars, per a això seria necessari recórrer a
patrocinis privats.

3- Festival hip-hop als barris a mig i llarg termini

A curt termini queda ja ben explicat el que es vol, entre la
introducció i l'explicació de la prova pilot. Ara per acabar us passaríem a
explicar com ens agradaria que evoluciones el festival, perquè no es
quedes en una iniciativa aïllada, que es fa un any i desapareix. Aquests
espais són ben aprofitats i eines potents quan li donem un marge de
temps per poder assentar-se i fiançar la proposta per nodrir-la de més
coses culturalment molt enriquidores.

És per això també que la proposta per iniciar i crear per primer
cop aquesta proposta cultural, ens ha encantat la proposta dels
pressupostos participatius. Això no vol dir que hagi de ser l'única font de
finançament o que siguin aquests pressupostos els que l'hagin de
subvencionar eternament el festival, no és aquesta la intenció. Però si
ajudar a iniciar, créixer i fiançar-se, perquè finalment serà una cosa que
els mateixos barris gaudeixin, s'apropien i puguin oferir als veïns i veïnes.
Després de la proposta de beatmakers i beatbattles amb la proposta de
jornada de graffiti, a mig termini ens agradaria molt poder arribar a oferir
una escena musical també una mica desconeguda. Seria poder portar
bandes musicals de rap amb instruments. Els grups de rap normalment
porten un o més MC's i un DJ's als plats. Des de fa uns anys alguna gent ha
començat a fer propostes musicals de rap amb músics i una proposta de
directe amb banda, donant protagonisme a tots i totes les músiques i no
només al MC. Ha tingut molt bona acollida, a més a més d'anar
diversificant el tipus de música que també es fusiona amb el rap. Parlem
de Jazz, Funk, Soul, Afrobeat, Raï, Cúmbia, Bogaloo, en fi, tota una sèrie de
músiques de fa dècades que han vingut a fusionar-se amb el rap i en
concret en les propostes de directe amb banda.
Ens agradaria poder donar a conèixer l'escena europea que hi ha
en aquest sentit i poder organitzar alguns concerts en aquesta línia. Tot
dependrà del pressupost a l'hora de programar un nombre concret de
concerts, però creiem que mai serien més de tres per edició.
Per últim, a llarg termini ens agradaria poder aportar més
internacionalitat al festival i sortir d'Europa. Això vol dir que si la
proposta es consolidés a curt i mitjà termini ens agradaria poder afegir al
festival una escena que aniria en dues línies.
La primera seria poder programar artistes consolidats als EUA,
però que mai han actuat en la ciutat o la millor ni tan sols en l'estat
espanyol. Un tipus d'artista de l'escena independent dels , que a més a
més la seva trajectòria i lletres siguin en un àmbit social i de lluita. Amb
això entenem moltes maneres de poder escriure i cantar, no estem
parlant de pamflet, sinó de poetes i poetesses urbanes, gent que parla del
que succeeix als seus barris, ciutats, països en forma de reivindicació o
denúncia social constructiva, cròniques directes de la gent que viu els
barris.
Podríem parlar de Brother Ali, explicant com viu l'islamofobia dels
EUA, Immortal Tecnique, fill de militar nascut a Perú però tota la vida
vivint a Brooklyn, gran activista de la ciutat de NYC en contra de
l'especulació immobiliària i la gentrificació, per exemple.
En aquest sentit hi ha una gran escena als EUA i ens agradaria
portar un o dos concerts en aquesta línia. Poder associar-nos amb
col·lectius alemanys que ja ho fan a Berlín, Hamburg o Frankfurt i porten
cada any desenes d'artistes americans compartint despeses de producció
i catxé dels grups.
Per altra banda hi haurà la intenció de programar grups de rap
d'arreu del món. D'escenes no tan conegudes o grups amb menys
possibilitats de realitzar concerts internacionals a causa de la situació
social i econòmica dels seus països. Parlem, entre molts casos, del rap

crioll d'Haití, del rap afrobeat en Nigèria, del rap com a eina social i de
lluita i reivindicació social a Llatinoamèrica i més actors d'altres indrets
del món.
També està la idea de poder fer tributs a productors programant
dos o tres Mc's que canten peces que han fet conjuntament amb el
productor que li fem l'homenatge. Aquesta idea aportaria originalitat als
concerts. També contractant a un grup perquè faci un disc en concret, no
l'últim que hagi publicat.
La prova pilot com hem anomenat consistirà en una jornada de dia
i mig. Si el festival anés progressant, ens agradaria proposar un format
d'una setmana a la tardor i un altre a la primavera. Provant primer com a
segona prova pilot una setmana en la primavera del 2018.
Amb aquesta temporalitat es vol trencar per un costat que fos un festival
comú que programi un cap de setmana a l'any i per altra una dedicació i
orientació cap a l'habitant de la ciutat i no el turisme.
Paral·lelament existeix la intenció, molt lligada des del principi i part
essencial del festival, oferir xerrades, exposicions, tallers i fins i tot una
publicació dos cops a l'any setmanes abans que el festival comenci.
Aquestes activitats anirien lligades a la temàtica a parlar que es vagi
escollint cada any. La jornada de graffiti també aniria en sintonia amb la
temàtica a reivindicar.
Aprofitant l'estada d'artistes i activistes dintre del festival,
aprofitaríem per poder dissenyar una sèrie d'activitats culturals lligades
al festival. Així com projeccions de pel·lícules i documentals en la mateixa
sintonia.
Es programaria en cases de cultura, centres cívics o casals que
estiguin al barri. Tallers de disseny de graffiti i il·lustració, projecció de
pel·lícules i documentals independents que no hagin aparegut en els
cinemes de la ciutat. Xerrades amb artistes comentant la seva manera de
fer música i quina lluita o reivindicació porta el seu treball artístic a terme
i més activitats que es poden programar.
En definitiva un espai divers on tinguin espai diverses formes
d'expressió cultural, on hi hagi un paper principal que sigui la lluita social
lligada a la cultura i formes artístiques d'expressió de reivindicació social,
on la cultura hip-hop serà el paraigües on proposar-les per aquest
festival.
Com dèiem un festival que en la ciutat no hi ha una proposta
concreta i on creiem que tindria una influència en diferents sectors de la
gent que viu a la ciutat, no només gent propera a la cultura Hip-Hop.
Un festival de caràcter social, de cultura urbana, de reivindicació, un espai
dintre de la cultura hip-hop per apropar-la a gent no tan propera al
moviment o gust musical. Si el festival anés endavant, hi hauria la intenció
de lligar-lo a l'economia social i solidària dintre de l'activitat econòmica
que pugui tenir. Donar a conèixer un barri o Districte des d'una
perspectiva diferent, fet per la gent de la ciutat i amb la utilització d'espais
públics i municipals.
4- Espai per a realitzar el festival

- De cara a la proposta d'espai per al pilot en el districte de l'Eixample,
considerem que el parc Joan Miró és un espai ideal. És cèntric, de fàcil accés,
té una esplanada on es podria posar l'escenari musical i el graffiti pot
realitzar-se a la mateixa esplanada o al llarg de les vores del parc, en plafons
situats allí per a l'ocasió. Però també s’havia pensat en el parc de les tres
xemeneies, donat la seva relació amb la lluita obrera i la quantitat d’espai en
les parets per poder pintar, a més a més d’un edifici totalment abandonat
que serviria de façana per les peces de graffiti. Aquestes dues opcions
existirien per poder portar a terme la jornada de graffiti.

5- Pressupost

Kill Emil
Al Tarba
Just Alive’s
DJs
Material graff
Remuneraciones
Cartelleria, flyers i difusió
Disseny
Creació web
Otros

11.000€1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
2.000
500
200
300
2.500


Related documents


periferia beat
declaraci beta doc 1
l admiistrac d un pa s lliure
senyalitzaci seu dossier premsa 19092012
docu instalmap jmb
autoritzaci menors 24k catala


Related keywords