System wsparcia osób starszych.pdf


Preview of PDF document system-wsparcia-os-b-starszych.pdf

Page 123270

Text preview


SYSTEM WSPARCIA
OSÓB STARSZYCH
W ŚRODOWISKU
ZAMIESZKANIA
PRZEGLĄD SYTUACJI
PROPOZYCJA MODELU

PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ
BARBARY SZATUR-JAWORSKIEJ
I PIOTRA BŁĘDOWSKIEGO

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich
Warszawa 2016