System wsparcia osób starszych.pdf


Preview of PDF document system-wsparcia-os-b-starszych.pdf

Page 1 2 345270

Text preview


SPIS TREŚCI
Wstęp – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania
– Piotr Błędowski, Barbara Szatur-Jaworska, Zofia Szweda-Lewandowska,
Maria Zrałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Badanie terenowe „Zakres i zasady wsparcia środowiskowego
dla osób starszych” – streszczenie raportu – Piotr Błędowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
System wsparcia społecznego osób starszych w Polsce
– Barbara Szatur-Jaworska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
System wsparcia dla osób starszych w Niemczech – Piotr Błędowski . . . . . . . . . . 109
Wsparcie osób starszych w środowisku zamieszkania we Francji
– Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Wsparcie osób starszych w środowisku zamieszkania we Włoszech
– Joanna Plak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Wsparcie osób starszych w środowisku zamieszkania w Szwecji
– Rafał Bakalarczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Wsparcie środowiskowe osób starszych w Republice Czeskiej
– Paweł Łuczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Streszczenie rozdziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Wykaz tabel, wykresów i schematów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Summary of chapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
O autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267