2017 .pdf

File information


Original filename: 2017.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 08/02/2017 at 23:30, from IP address 109.173.x.x. The current document download page has been viewed 613 times.
File size: 244 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


2017.pdf (PDF, 244 KB)


Share on social networks



Link to this file download page



Document preview


Osiedlowy Dom Kultury ORBITA PSM Winogrady
Os. Kosmonautów 118, 61-642 Poznań
XXIII MEMORIAŁ

pamięci Stanisława Skowrońskiego

XI Festiwal Szachowy ODK ORBITA
w szachach szybkich
Poznań, 11 marca 2017 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. ORGANIZATORZY:

 Osiedlowy Dom Kultury ORBITA Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej WINOGRADY



Klub Szachowy LECH-WSUS w Poznaniu

2. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK:
sobota, 11.03.2017 r., godz. 10:00
sala gry w ODK ORBITA, Poznań, Os. Kosmonautów 118
3. GRUPY TURNIEJOWE:



MEMORIAŁ – turniej główny, OPEN - dla uczestników obu płci, bez ograniczeń wiekowych,
zgłoszony do FIDE,
JUNIORZY – turniej dla juniorów młodszych do lat 14 i młodzików do lat 10, z oddzielnymi
klasyfikacjami dziewcząt i chłopców w obu grupach wiekowych.

4. WARUNKI I KOSZTY UDZIAŁU: zgłoszenie najpóźniej do 10.03.2017 r. do godz. 12:00 oraz opłacenie
startowego w dniu rozgrywania turniejów. Zawodnik zgłaszający się po ww. terminie może zostać
dopuszczony do gry od II rundy, wyłącznie w przypadku dostatecznej liczby sprzętu szachowego.
Dla usprawnienia zapisów i przebiegu turniejów prosimy o zgłoszenia uczestników poprzez rejestrację
na stronie programu sędziowskiego ChessManager

http://chessmanager.com

względnie pocztą internetową na maciej.cybulski@op.pl lub telefonicznie pod nr 889 539 628
Koszty udziału w turnieju ponoszą zawodnicy lub zgłaszające ich kluby.
Opłaty startowe, do uregulowania przed otwarciem imprezy:
MEMORIAŁ: 25 zł - seniorzy, 20 zł - kobiety, juniorzy, weterani - osoby urodzone w 1957 r. i starsze.
JUNIORZY: 10 zł, niezarejestrowani w klubach szachowych mieszkańcy Osiedla Kosmonautów - 5 zł.
5. SYSTEM ROZGRYWEK szwajcarski na dystansie:
w turnieju memoriałowym 9 rund, tempo gry – 10 min na partię dla zawodnika, z dod. 5 sekund
na każde posunięcie,
 w turnieju juniorów 7 rund, tempo gry – 15 min na partię dla zawodnika.
Losowanie numerów startowych, kojarzenie par i ocena wyników – komputerowe.
W turniejach obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich.


6. HARMONOGRAM IMPREZY:
Weryfikacja zgłoszeń do turnieju i zapisy uzupełniające - w godz. 900 - 945,
 otwarcie turnieju o godz. 1000,
 rundy I - IX w godzinach 1005 ~ 1530,
 zakończenie turniejów:
o JUNIORZY – ok. 15 minut po zakończeniu VII rundy,
o MEMORIAŁ - ok. godz. 1545.

7. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
ustalana będzie na podstawie następujących, kolejno stosowanych kryteriów oceny:
 suma zdobytych punktów,
 wartościowanie średnie Buchholza,
 wartościowanie pełne Buchholza,
 wynik bezpośredniego pojedynku,
 liczba zwycięstw,
 ocena rankingowa wyniku.
8. NAGRODY:
 puchar przechodni dla zwycięzcy MEMORIAŁU,
 nagrody finansowe: 300, 250, 200, 150, 100 zł,
 nagrody finansowe po 50 zł dla kobiety oraz dla najlepszych nienagrodzonych zawodników z
rankingami ELO poniżej 1800 i 1600 pkt,
 upominki rzeczowe lub książkowe dla najlepszych nienagrodzonych (najlepszy zawodnik bez
ELO, junior, juniorka, weteran, niezrzeszony mieszkaniec Osiedla Kosmonautów),
 po 3 medale i nagrody książkowe w każdej z 4 klasyfikacji w turnieju juniorów.
UWAGI:
 nagrody finansowe nie podlegają podziałowi w przypadku równej liczby punktów,
 2. puchar przechodni otrzyma na własność zawodnik, który wygra 3 turnieje memoriałowe;
o szansę tę mają w XXIII Memoriale mm Marcin Szeląg i am Jacek Tomczak, którzy wygrali
turnieje dwukrotnie, w latach – odpowiednio 2005 i 2009 oraz 2008 i 2012,
 uczestnik turnieju może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Z Kroniki Memoriału: 1. puchar, ufundowany przez p. Dorotę Skowrońską zdobył arcymistrz
Włodzimierz Schmidt, który zwyciężył w latach 1994, 1996 i 2004.
9. SPRAWY PORZĄDKOWE
 Sprzęt do gry zapewniają Organizatorzy.
 Obok sali gry znajduje się bufet, który oferuje szeroki asortyment posiłków i napojów.
 Zawodników uprasza się o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy w obrębie sali gry.
 Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
 Interpretacja Regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego.
 wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie decydują Organizatorzy, którzy
zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie imprezy.

Zapraszamy!


Document preview 2017.pdf - page 1/2

Document preview 2017.pdf - page 2/2

Related documents


2017
karta zg oszeniowa 1
konfrontacja sztuk walki
regulamin
vii mt puchar s onecznej t oczni w starym s czu
koszykowka

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2017.pdf