2017 .pdf

File information


Original filename: 2017.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 08/02/2017 at 00:30, from IP address 109.173.x.x. The current document download page has been viewed 613 times.
File size: 244 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


2017.pdf (PDF, 244 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Osiedlowy Dom Kultury ORBITA PSM Winogrady
Os. Kosmonautów 118, 61-642 Poznań
XXIII MEMORIAŁ

pamięci Stanisława Skowrońskiego

XI Festiwal Szachowy ODK ORBITA
w szachach szybkich
Poznań, 11 marca 2017 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. ORGANIZATORZY:

 Osiedlowy Dom Kultury ORBITA Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej WINOGRADYKlub Szachowy LECH-WSUS w Poznaniu

2. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK:
sobota, 11.03.2017 r., godz. 10:00
sala gry w ODK ORBITA, Poznań, Os. Kosmonautów 118
3. GRUPY TURNIEJOWE:MEMORIAŁ – turniej główny, OPEN - dla uczestników obu płci, bez ograniczeń wiekowych,
zgłoszony do FIDE,
JUNIORZY – turniej dla juniorów młodszych do lat 14 i młodzików do lat 10, z oddzielnymi
klasyfikacjami dziewcząt i chłopców w obu grupach wiekowych.

4. WARUNKI I KOSZTY UDZIAŁU: zgłoszenie najpóźniej do 10.03.2017 r. do godz. 12:00 oraz opłacenie
startowego w dniu rozgrywania turniejów. Zawodnik zgłaszający się po ww. terminie może zostać
dopuszczony do gry od II rundy, wyłącznie w przypadku dostatecznej liczby sprzętu szachowego.
Dla usprawnienia zapisów i przebiegu turniejów prosimy o zgłoszenia uczestników poprzez rejestrację
na stronie programu sędziowskiego ChessManager

http://chessmanager.com

względnie pocztą internetową na maciej.cybulski@op.pl lub telefonicznie pod nr 889 539 628
Koszty udziału w turnieju ponoszą zawodnicy lub zgłaszające ich kluby.
Opłaty startowe, do uregulowania przed otwarciem imprezy:
MEMORIAŁ: 25 zł - seniorzy, 20 zł - kobiety, juniorzy, weterani - osoby urodzone w 1957 r. i starsze.
JUNIORZY: 10 zł, niezarejestrowani w klubach szachowych mieszkańcy Osiedla Kosmonautów - 5 zł.
5. SYSTEM ROZGRYWEK szwajcarski na dystansie:
w turnieju memoriałowym 9 rund, tempo gry – 10 min na partię dla zawodnika, z dod. 5 sekund
na każde posunięcie,
 w turnieju juniorów 7 rund, tempo gry – 15 min na partię dla zawodnika.
Losowanie numerów startowych, kojarzenie par i ocena wyników – komputerowe.
W turniejach obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich.


6. HARMONOGRAM IMPREZY:
Weryfikacja zgłoszeń do turnieju i zapisy uzupełniające - w godz. 900 - 945,
 otwarcie turnieju o godz. 1000,
 rundy I - IX w godzinach 1005 ~ 1530,
 zakończenie turniejów:
o JUNIORZY – ok. 15 minut po zakończeniu VII rundy,
o MEMORIAŁ - ok. godz. 1545.

7. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
ustalana będzie na podstawie następujących, kolejno stosowanych kryteriów oceny:
 suma zdobytych punktów,
 wartościowanie średnie Buchholza,
 wartościowanie pełne Buchholza,
 wynik bezpośredniego pojedynku,
 liczba zwycięstw,
 ocena rankingowa wyniku.
8. NAGRODY:
 puchar przechodni dla zwycięzcy MEMORIAŁU,
 nagrody finansowe: 300, 250, 200, 150, 100 zł,
 nagrody finansowe po 50 zł dla kobiety oraz dla najlepszych nienagrodzonych zawodników z
rankingami ELO poniżej 1800 i 1600 pkt,
 upominki rzeczowe lub książkowe dla najlepszych nienagrodzonych (najlepszy zawodnik bez
ELO, junior, juniorka, weteran, niezrzeszony mieszkaniec Osiedla Kosmonautów),
 po 3 medale i nagrody książkowe w każdej z 4 klasyfikacji w turnieju juniorów.
UWAGI:
 nagrody finansowe nie podlegają podziałowi w przypadku równej liczby punktów,
 2. puchar przechodni otrzyma na własność zawodnik, który wygra 3 turnieje memoriałowe;
o szansę tę mają w XXIII Memoriale mm Marcin Szeląg i am Jacek Tomczak, którzy wygrali
turnieje dwukrotnie, w latach – odpowiednio 2005 i 2009 oraz 2008 i 2012,
 uczestnik turnieju może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Z Kroniki Memoriału: 1. puchar, ufundowany przez p. Dorotę Skowrońską zdobył arcymistrz
Włodzimierz Schmidt, który zwyciężył w latach 1994, 1996 i 2004.
9. SPRAWY PORZĄDKOWE
 Sprzęt do gry zapewniają Organizatorzy.
 Obok sali gry znajduje się bufet, który oferuje szeroki asortyment posiłków i napojów.
 Zawodników uprasza się o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy w obrębie sali gry.
 Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
 Interpretacja Regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego.
 wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie decydują Organizatorzy, którzy
zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie imprezy.

Zapraszamy!


Document preview 2017.pdf - page 1/2

Document preview 2017.pdf - page 2/2

Related documents


2017
karta zg oszeniowa 1
konfrontacja sztuk walki
regulamin
vii mt puchar s onecznej t oczni w starym s czu
koszykowka

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2017.pdf