FlyerUpdatedFeb07 .pdf

File information


Original filename: FlyerUpdatedFeb07.pdf
Author: JBK

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 09/02/2017 at 12:24, from IP address 78.67.x.x. The current document download page has been viewed 264 times.
File size: 586 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


FlyerUpdatedFeb07.pdf (PDF, 586 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


EVANGELIET IFØLGE MOSES
Tre vinkler på hvordan sproglige og litterære
strategier gør Mosebøgerne til en tematisk
sammenhængende og messiansk tekst!

KONFERENCE
Mandag den 27. og tirsdag den 28. marts 2017
på Dansk Bibel-Institut
Leifsgade 33, 6. sal, 2300 København S

SETH D. POSTELL (PhD fra Golden Gate Baptist Theological Seminary)
er messiansk jøde og er ansat som dekan og underviser på Israel
College of the Bible i Netanya i Israel. Han har på engelsk bl.a. udgivet
bogen Adam as Israel: Genesis 1-3 as the Introduction to the Torah and
Tanakh
TODD PATTERSON (PhD fra Trinity International University) er udsendt
af ReachGlobal til Slovakiet og underviser på Department of Theology
and Christian Education ved College of Education i Banská Bytrica. Han
er i øjeblikket tilknyttet Trinity International University’s Creation
Project med projektet Mimesis in the Biblical Historical Narrative of
Gen 1-2.
YOHANAN STANFIELD er ph.d.-studerende ved Hebrew University i
Jerusalem med projektet The Song 'Ha'azinu' and its Presence in Isaiah
1-39. Yohanan er messiansk jøde, og underviser på Israel College of
the Bible i Netanya i Israel. Han er desuden grundlægger af Lech L’cha,
som er en 3 måneders discipelskole for messianske jøder.

Mandag den 27. marts
9:00-12:00

Seth Postell, “Adam som Israel”
- Betydningen af litterære analogier for tolkning af bibeltekster
- Litterær analogi mellem 1 Mos 1-11/Josua-2 Kongebog, 1 Mos 1115 /2 Mos 1-24, Mattæusevangeliet/Mosebøgerne og Markus’
fortælling om stormen på søen/Jonas’ Bog

12:00-13:00 Frokost
13:00-16:00 Todd Patterson, “Hovedlinjer i 1 Mos 1-11”
- Hvad er ”plot” og hvad betyder det for vores læsning og brug af
bibelteksterne?
- Hvad er ”plottet” i 1 Mosebog og hvordan forholder det sig til
hovedlinjen i resten af Biblen?
- ”Plot” som udgangspunkt for bibelsk teologi

19:00

Messianske jøders situation i Israel netop nu
Seth Postell og Yohanan Stanfield giver et indblik i den
bemærkelsesværdige vækst blandt messianske jøder, i forholdet
mellem evangeliske arabere og messianske jøder og i arbejdet på
Israel College of the Bible
NB! Der vil være tolkning til dansk, og arrangementet foregår i
Nordvestkirken, Rentemestervej 109, 2400 København NV.

Tirsdag den 28. marts
09:00-12:00 Yohanan Stanfield: “Slutningen, der ændrer alt!”
- Form og indhold i 5 Mosebog
- Hvorfor afslutte med en sang?!
- Slutningen, begyndelsen og evangeliet ifølge Mosebøgerne

12:00-13:00 Frokost
13:00-16:00 Forskerseminar
- præsentation og drøftelse af de tilstedeværende forskeres
aktuelle projekter

19:00

At være kirke i Slovakiet
Todd Patterson fortæller om situationen for kirken i Slovakiet og
den kirkeplantning, han selv er en del af i Banská Bytrica.

Konferencen arrangeres af Dansk Bibel-Institut i samarbejde med Ordet & Israel


Document preview FlyerUpdatedFeb07.pdf - page 1/2

Document preview FlyerUpdatedFeb07.pdf - page 2/2

Related documents


flyerupdatedfeb07
konference om udviklende relationer
2014 men s golf round 1 stats summary
ti dk rsrapport 2016 final draftx2
02 2017 samlet u debat viden
glennskiiresume2013a

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file FlyerUpdatedFeb07.pdf