A. i B. Strugacki Piknik na uzbiczczi.pdf


Preview of PDF document a-i-b-strugacki-piknik-na-uzbiczczi.pdf

Page 1 234103

Text preview


Ty powynen zrobyty dobro zi z a, tomu szczo bilsze joho nema z
czoho zrobyty.
R. P. Warren

Z interwju, jake speciälnyj korespondent Harmont koho radiö wziaw u doktora Waentyna Pilmana z nahody prysud ennia ostanniomu Nobeliw koji premiji z fizyky za 19..
rik
— Napewno, waszym perszym serjoznym widkryttiam, doktore Pilman, slid wwa aty
tak zwanyj radiänt Pilmana?
— Hadaju, ni. Radiänt Pilmana — ce ne persze, ne serjozne i, w asne, ne widkryttia. I
ne zowsim moje.
— Wy, mabu , artujete, doktore. Radiänt Pilmana — poniattia, widome ko nomu
szkolarewi.
— Ce mene ne dywuje. Radiänt Pilmana i bu o widkryto wpersze same szkolarem. Na
al, ja ne pamjataju, jak joho zwa y. Podywi sia u Stetsona w joho «Istoriji Wizytu» — tam
use ce detalno rozkazano. Widkryw radiänt upersze szkolar, opublikuwaw koordynaty
wpersze student, a nazwa y radiänt czomu mojim imjam.
— Tak, iz widkryttiamy traplaju sia podeko y dywowy ni reczi. Ne moh y b wy pojasnyty naszym s uchaczam, doktore Pilman…
— Pos uchajte, zemlacze. Radiänt Pilmana — ce zowsim prosta sztuka. Ujawi sobi,
szczo wy rozkruty y we ykyj g obus i wzia ysia sma yty w nioho z rewolwera. Dirky na g obusi la
na pewnu p awnu krywu. Usia su toho, szczo wy nazywajete mojim perszym
serjoznym widkryttiam, polahaje u prostomu fakti: wsi szis Zon Wizytu roztaszowuju sia
na powerchni naszoji p anety tak, niby chto daw po Zemli szis postriliw iz pisto eta, szczo
znachody sia de na liniji Zemla — Deneb. Deneb — ce alfa suzirja ebedia, a toczka na
neboschyli, z jakoji, tak by mowyty, strila y, i nazywaje sia radiäntom Pilmana.
— Diakuju wam, doktore. Dorohi harmontci! Nareszti nam do puttia pojasny y, szczo
take radiänt Pilmana! Do reczi, pozawczora wypowny osia riwno trynadcia rokiw wid dnia
Wizytu. Doktore Pilman, mo e, wy ska ete swojim zemlakam kilka sliw z cioho prywodu?
— Szczo same jich cikawy ? Majte na uwazi, w Harmonti mene todi ne bu o…
— Tym cikawisze diznatysia, szczo wy poduma y, ko y wasze ridne misto wyjawy osia objektom naszestia inop anetnoji nadcywilizaciji…
— Czesno ka uczy, peredusim ja podumaw, szczo ce hazetna sensacija. Wa ko bu o
sobi ujawyty, szczo w naszomu staromu ma komu Harmonti mo e trapytysia szczo
scho e. Schidnyj Sybir, Uhanda, Piwdenna At antyka — ce szcze kudy ne jsz o, a e Harmont!
— Odnacze wreszti-reszt wam dowe osia powiryty.
— Ureszti-reszt — tak.
— I szczo ?
— Meni raptom spa o na dumku, szczo Harmont i reszta pja Zon Wizytu… wtim, darujte, todi bu o widomo tilky czotyry… Szczo wsi wony lahaju na du e h ade ku krywu.