A. i B. Strugacki Piknik na uzbiczczi.pdf


Preview of PDF document a-i-b-strugacki-piknik-na-uzbiczczi.pdf

Page 1 2 345103

Text preview


Ja obczys yw koordynaty radiänta i pos aw jich u «Nejczur».
— I was aniskilky ne schwyluwa a dola ridnoho mista?
— Baczyte, todi ja w e wiryw u Wizyt, a e nijak ne mih prymusyty sebe powiryty panicznym korespondencijam pro pa ajuczi kwarta y, pro czudowy k, jaki wybirkowo po yraju starych i ditej, pro krowopro ytni boji mi newraz ywymy prybulciamy ta nadzwyczajno wraz ywymy, prote neodminno dob esnymy koroliw kymy tankowymy czastynamy.
— Wy ma y raciju. Pamjataju, nasz brat urnalist todi bahato nap utaw… Odnak powernimosia do nauky. Widkryttia radiänta Pilmana bu o perszym, a e, mabu , ne ostannim
waszym wneskom u znannia pro Wizyt?
— Perszym i ostannim.
— A e wy, poza sumniwom, uwa no ste y we cej czas za chodom mi narodnych
doslid
u Zonach Wizytu…
— Tak… Czas wid czasu ja hortaju «Dopowidi».
— Wy majete na uwazi «Dopowidi Mi narodnoho Instytutu Pozazemnych Kultur»?
— Tak.
— I szczo , na waszu dumku, je najwa ywiszym widkryttiam za wsi ci trynadcia
rokiw?
— Sam fakt Wizytu.
— Pereproszuju?
— Sam fakt Wizytu je najwa ywiszym widkryttiam ne tilky za mynuli trynadcia rokiw, a j za we czas isnuwannia ludstwa. Ne tak u e wa ywo, chto bu y ci prybulci. Nesuttiewo, zwidky wony prybu y, nawiszczo prybu y, czomu tak nedowho probu y i kudy
podi ysia potim. Wa ywo te, szczo teper ludstwo twerdo znaje: wono ne samotnie u Wseswiti. Pobojujusia, szczo Instytutu Pozazemnych Kultur u e niko y bilsze ne poszczasty
zrobyty bilsz fundamentalne widkryttia.
— Ce straszenno cikawo, doktore Pilman, a e ja, w asne, maw na uwazi widkryttia
techno ogicznoho poriadku. Widkryttia, jaki moh a by wykorystaty nasza zemna nauka i
technika. Ad e ci yj riad wydatnych wczenych wwa aje, szczo znachidky u Zonach Wizytu
zdatni zminyty we chid naszoji istoriji.
— N-nu, ja ne na u do prychylnykiw cijeji toczky zoru. A szczo stosuje sia konkretnych znachidok, to ja ne fachiwe .
— Odnak wy w e dwa roky je konsultantom Komisiji OON z prob em Wizytu…
— Tak. A e ja ne maju odnoho stosunku do wywczennia pozazemnych kultur. U
KOPROWI ja razom zi swojimy ko egamy predstawlaju mi narodnu naukowu hromad kis , ko y zachody mowa pro kontrol za wykonanniam riszennia OON stosowno internaciönalizaciji Zon Wizytu. Hrubo ka uczy, my ste ymo, szczob inop anetnymy dywamy,
zdobutymy w Zonach, rozporiad awsia tilky Mi narodnyj Instytut.
— A chiba na ci dywa zazichaje szcze chto ?
— Tak.
— Wy, mabu , majete na uwazi sta keriw?
— Ja ne znaju, szczo ce take.
— Tak u nas u Harmonti nazywaju widczajduchiw, kotri na swij strach i ryzyk pronykaju u Zonu i tiahnu zwidty wse, szczo jim wdaje sia znajty. Ce spraw nia nowa profesija.
— Rozumiju. Ni, ce poza naszoju kompetencijeju.
— Szcze b pak! Cym zajmaje sia policija. A e bu o b cikawo diznatysia, szczo same
wchody do waszoji kompetenciji, doktore Pilman…