A. i B. Strugacki Piknik na uzbiczczi.pdf


Preview of PDF document a-i-b-strugacki-piknik-na-uzbiczczi.pdf

Page 1...3 4 567103

Text preview


Naperedodni stojimo ce my z nym u schowyszczi — w e wweczeri, za yszaje sia tilky
speciwky poskydaty, i mo na zakotytysia u «Bor cz», pryjniaty w organizm krap ynudruhu micnoho. Ja stoju prosto tak, stinu pidpyraju, swoje widrobyw i w e trymaju napochwati sygaretku, kuryty chocze sia dyko — dwi hodyny ne kuryw, a win use moroczy sia
zi swojim dobrom: odyn sejf zawanta yw, zamknuw i zapeczataw, teper druhyj zawanta uje
— bere z transportera «poro niaky», ko en zusibicz ohladaje (a wono wa ke, sobaka, szis
z po owynoju ki o, mi inszym) i z krektanniam akuratno powertaje na po yciu.
Skilky w e czasu win iz cymy «poro niakamy» bje sia, i, jak na mene, bez odnoji
korysti dla ludstwa. Na joho misci ja dawnym-dawno by w e plunuw i czym-nebu inszym
zajniawsia za ti sami hroszi. Chocza, z inszoho boku, jak podumaty, «poro niak» dijsno
sztuka zahadkowa i jaka ma ozrozumi a, czy szczo. Skilky ja jich na sobi peretiahaw, a wse
odno, szczorazu jak pobaczu — ne mo u, czudujusia. Usioho u nij dwa midnych dysky
jak czajne bludce zawbilszky, milimetriw pja zawtowszky, i widsta mi dyskamy milimetriw czotyrysta, i, krim cijeji widstani, niczoho mi nymy nema. Tobto zowsim niczoho, poro nio. Mo na tudy propchnuty ruku, mo na j ho owu, jakszczo ty he oczmaniw wid zdywuwannia, — poro necza i poro necza, samisi ke powitria. I popry wse szczo mi nymy,
zwisno, je, sy a jaka , jak ja ce rozumiju, bo ni prytysnuty jich, ci dysky, odyn do odnoho,
ni roztiahty jich nikomu szcze ne wdawa osia.
Ni, druzi moji, wa ko ciu sztuku opysaty, jakszczo chto ne baczyw, nadto w e wona
prosta na wyhlad, osob ywo ko y prydywyszsia j powirysz, nareszti, w asnym oczam. Ce
wse odno szczo sklanku komu-nebu opysuwaty abo, ne daj Bo e, czarku: tilky palciamy
woruszysz i czortychajeszsia wid pownoho bezsylla. Harazd, wwa atymemo, szczo wy wse
zrozumi y, a jak chto ne wtoropaw, wi mi instytut ki «Dopowidi» — tam u wsich wypuskach statti pro ci «poro niaky» z fotografijamy…
Zaha om, Kyry o bje sia z cymy «poro niakamy» w e maj e rik. Ja w nioho wid samoho poczatku, a e dosi ne wtoropaju, czoho win wid nych domahaje sia, chocza, czesno
ka uczy, i zrozumity osob ywo ne prahnu. Nechaj win spoczatku sam zrozumije, sam rozbere sia, o todi ja joho, mo e, pos uchaju. A poky meni zrozumi o odne: treba jomu chocz
by szczo tam bu o jakoho-nebu «poro niaka» rozpanachaty, kys otamy joho protrawyty,
pid presom rozczawyty, rozp awyty u peczi. I o todi win use zrozumije, bude jomu czes i
chwa a, i wsia switowa nauka a zdryhne sia wid zadowo ennia. A e narazi, naskilky ja rozumiju, do cioho szcze du e da eko. Niczoho win narazi ne domihsia, zamuczywsia tilky
he -czysto, siryj jakyj staw, mowczaznyj, i oczi jomu zroby
jak u chworoho psa, nawi
slozia sia. Buw by na joho misci chto inszyj, napojiw by ja joho w drabadan, zawiw by do
asnoji diwachy, szczoby rozworuszy a, a wranci znowu by napojiw i znowu do diwachy,
do inszoji, i buw by win u mene czerez ty de jak nowe kyj — wucha storczma, chwist
pisto etom. Tilky o Kyry owi ci liky ne pidchodia — ne warto i proponuwaty, ne ta poroda.
Stojimo, znaczy , my z nym u schowyszczi, dywlu ja na nioho, jakyj win staw, jak
jomu oczi pozapada y, i szkoda meni joho sta o, sam ne znaju jak. I todi ja zwa ywsia. Tobto nawi ne sam ja zwa ywsia, a naczebto mene chto za jazyk potiahnuw.
— S uchaj, — ka u, — Kyry e…