A. i B. Strugacki Piknik na uzbiczczi.pdf


Preview of PDF document a-i-b-strugacki-piknik-na-uzbiczczi.pdf

Page 1...5 6 789103

Text preview


— Zhoda, — ka u. — Nechaj bude Tender.
owom, win za yszywsia sydity nad kartoju, a ja pohopkaw nawproste u «Bor cz»,
bo erty choti osia nesy a i w horlanci peresoch o.
Dobre. Zjawlaju ja wranci, jak zaw dy, na dewjatu, pokazuju perepustku, a u prochidnij czerhuje cej bambu uwatyj ser ant, kotromu ja torik zacidyw, ko y win z pjanych
oczej cziplawsia do Huty.
— Zdorow, — win meni ka e. — Tebe, — ka e, — Rudyj, po wsiomu Instytutu szukaju …
Tut ja joho tak czemne ko ob amuju:
— Ja tobi ne Rudyj, — ka u. — Ty meni w pryjateli ne szyjsia, szwed ka ho ob e.
— Hospody, Rudyj! — ka e win zdywowano. — Ta tebe usi tak prozywaju .
A ja pered Zonoju nakruczenyj, ta szcze j twerezyj na dodaczu — wziaw ja joho za
portupeju i w usich podrobyciach wyk aw, chto win takyj je i czomu wid swojeji materi
zjawywsia. Win plunuw, powernuw meni perepustku i w e bez usich cych ni nostej:
— Redriku Szuchart, — ka e, — wam nakazano nehajno zjawytysia do upownowa enoho widdi u bezpeky kapitana Hercoga.
— Oto bo, — ka u ja. — Ce insza sprawa. Wczysia, ser ante, w ejtenanty wybjeszsia.
A sam dumaju: ce szczo szcze za nowyna? Jakoho ce czorta ja znadobywsia kapitanu
Hercogu u s bowyj czas? Dobre, jdu zjawlatysia. U nioho kabinet na tretiomu powersi,
harnyj kabinet, i graty tam na wiknach, jak u policiji. Sam Wi y sydy za swojim sto om,
pachkaje swojeju lulkoju i rozwody na maszynci pysanynu, a w kutku ryje sia w zaliznij
szafi jakyj ser antyk, nowyj jakyj , ne znaju ja joho. U nas w Instytuti cych ser antiw bilsze, ni u dywiziji, i wsi taki niwroku sobi, rumjani, krow z mo okom, — jim u Zonu chodyty
ne treba, i na switowi prob emy jim naczchaty.
— Zdrastujte, — ka u ja. — Wyk yka y?
Wi y dywy sia na mene jak na poro nie misce, widsuwaje maszynku, k ade pered
soboju towste eznu papku i poczynaje jiji hortaty.
— Redrik Szuchart? — ka e.
— Win samyj, — widpowidaju, a samomu smiszno — sy nema. Nerwowyj takyj smiszok pidstupaje.
— Skilky praciujete w Instytuti?
— Dwa roky, tretij.
— Sk ad simji?
— Sam ja, — ka u. — Syrota.
Todi win powertaje sia do swoho ser antyka i suworo jomu nakazuje:
— Ser ante ummer, jdi w archiw i prynesi sprawu nomer sto pjatdesiat.
Ser antyk kozyrnuw i wszywsia, a Wi y zakryw papku i pochmuro tak zapytuje:
— Znowu za stare wziawsia?
— Za jake take stare?
— Sam znajesz, za jake. Znowu na tebe materiä pryjszow.
Tak, dumaju.
— I zwidky materiä ?
Win nachmurywsia i poczaw rozdratowano hamse yty swojeju lulkoju po popilnyczci.
— Ce tebe ne obchody , — ka e. — Ja tebe po starij dru bi popered aju: ky ciu
sprawu, ky nazaw dy. Ad e wdruhe schopla — szis ma misiaciamy ne widbudeszsia. A z
Instytutu tebe wypru nehajno i nazaw dy, rozumijesz?