PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactNjë porosi drejtuar qenit të Jordanisë, Abdullah Ⅱ .pdf


Original filename: Një porosi drejtuar qenit të Jordanisë, Abdullah Ⅱ.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by Adobe InDesign CC 2017 (Windows) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 20/02/2017 at 14:48, from IP address 94.242.x.x. The current document download page has been viewed 304 times.
File size: 5.2 MB (6 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


NGA EBU MUSAB EZ-ZARKAVI
DREJTUAR QENIT TË JORDANISË ABDULLAH II:

“PRITE MË TË KEQEN!”
26 REBI EL-EVVEL 1425 P. H. – 15 MAJ 2004

FURAT MEDIA


Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Nga Ebu Musab ez-Zarkavi drejtuar tagutit, birit të tagutit, Abdullah ibn
el-Husejn.
E në vazhdim:
Pasi mora vesh për lajmin se qeveria juaj po konsulltohej për tërheqjen e
shtetësisë jordaneze, unë nuk e dija se a të qeshja apo të qaja.
A të qeshi apo të qajë nga tallja, sepse të llojit tënd po e kontrollojnë tani
Umetin e Muhamedit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, dhe
në këtë mënyrë me atë që e duan duke mbajtur apo thyer marrëdhëniet,
dhe tek Allahu është ankimi.
Më lerë t’i pëshpëriti disa fjalë në veshin tënd, i cili është i shurdhër në
dëgjimin e fjalëve të së vërtetës.
Së pari: Unë i përkas, të pëlqej apo nuk të pëlqej, një fisi fisnik me një
prejardhje fisnike, nga i cili unë nuk do të distancohem dhe asnjë njeri,
kushdo qoftë, nuk mund të më largoj nga kjo prejardhje edhe pse unë
ndjejë një pikëllim dhe dhembje të madhe për shkak të asaj që u bë
me këtë fis, kur ata u bashkuan nën pallton tënde të shqyer dhe u bën
ushtarë të shtetit tënd, pasi ishin mbrojtës të Teuhidit dhe burra të së
vërtetës për të cilët historia dëshmon vepra të mëdha, nën flamurin e
sulltanit Salahudin.

Unë gëzohem për një prejardhje të pastërt arabe, por krenaria ime
është për Dinin dhe Kur’anin tim,
babai im është Islami dhe unë nuk kam baba tjetër pos tij, edhe nëse të
tjerët janë krenar në Kejs dhe Tamim.
(Poezi)

4

NJË POROSI DREJTUAR QENIT TË JORDANISË

Ndërsa sa i përket shtetit Jordanez, përkatësia ndaj tij është një turpësi,
sepse shteti yt, o mbret, është një fëmijë i braktisur i cili është themeluar
nga Gladstone, ministri britanik i kolonializmit. Ky minister mburrej në
Parlamentin Britanik se një ditë kishte themeluar një shtet. Ky shtet
është shteti yt, o mbret anglez!
A e di përse është themeluar ky shtet për juve?
Më lerë ta them në mënyrë të qartë:
Për ta mbrojtur shtetin e Izraelit!
Kjo është e vërteta të cilën e dinë të gjithë dhe të cilën njerëzit e
peshpërisin fshehurazi nga frika prej torturuesve tuaj.
Unë të them duke të përgëzuar: Ti dhe babai yt e meritoni medaljen e
nderit, sepse ju e keni kryer këtë detyrë me kompetencë të madhe dhe
aftësi, dhe te shejtani është, me të vërtetë, shpërblimi juaj.
Së dyti: Edhe pse mua më merr malli për vendlindjen, familjen, vëllezërit,
shokët e fëmijrisë dhe rinisë, por në botën time nuk ka tokë që unë e
quaj vendlindje. Vendlindja ime është këtu apo atje, kudo që thirrësi (për
Xhihad) thërret. (Poezi)
Unë e kam braktisur tokën e kujtimeve dhe kam migruar drejt tokës së
dëshirave, në të cilën ne implementojmë fenë e Zotit të botëve dhe të
qiejve.
Drejt tokave të afganëve me bindje ndaj Mëshirëbërësit dhe tani jam në
Irak duke kryer Xhihadin me vëllezërit e mi, për ta ndërtuar një vendlindje
për Islamin dhe një shtet për Kur’anin.
Besimtari, o mbret, është më i nderuar se sa ta tërheq rëra dhe zemra
e tij të varet në çelikë, kufijtë e së cilëve i kanë vizatuar Sykes-Picot. Kjo
është gjendja e bagëtive që mblidhen për kashtën, kullotën dhe kopenë!
Po sa i përket besimtarit, vendlindja, familja dhe fisi i tij janë fryma fisnike
hyjnore që rrjedh në venat e tij.
Për këtë ai krijon ose shkëput marrëdhënie. Dhe për atë ai është besnik
dhe armiqëson.

5

FURAT MEDIA

Këto domethënie nuk i kuptojnë ata të llojit tënd, o mbret, sepse ti je,
thënë shkurtimisht, “Made in England”.
Këto domethënie i kuptojnë bijtë e këtij Umeti dhe njerëzit e këtij Mileti,
dhe unë të shpalli se bëhet fjalë për një mbjellje kur’anore, aroma e së
cilës është duke u shpërndarë përseri në Umet, pa marrë parasysh sa
shumë që ti, o mbret, mundohesh që ta pengosh, ngase si ka mundësi që
i llojit tënd ta mbulojë dritën e diellit me një sitë?
Dhe prite më të keqen!
Para përfundimit unë nuk do të harroj që të them: Tërhiqe atë (shtetësinë),
sepse shtetësia juaj është nën këmbën dhe këpucën time!
Dhe ne do të takohemi te Mbreti i vërtetë, o mbret!

Ebu Musab ez-Zarkavi
Udhëheqës i grupit “Et-Teuhid ue El-Xhihad”
Irak – Toka e dy Lumenjve

6


Related documents


nje porosi drejtuar qenit te jordanise abdullah
1359536594 vendim astrit frakulla gjykata apelit copy
6 instituti docx
statuti i shoqates pallcishti
sulejman iljazi nje rrugaq pa edukat
veprimtarija 2009 2014


Related keywords