PEI 138 .pdf

File information


Original filename: PEI 138.pdf
Author: Amezketa Ibero, Olaia (Asistente Grupo EH Bildu Nafarroa)

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.4, and has been sent on pdf-archive.com on 20/02/2017 at 08:40, from IP address 195.76.x.x. The current document download page has been viewed 5406 times.
File size: 70 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


PEI 138.pdf (PDF, 70 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Parlamento de Navarra. REGISTRO ENTRADA 766 15-02-2017 hora 13:50 9-17/PEI-00138

NAFARROAKO PARLAMENTUKO PRESIDENTEARI

EH Bildu Nafarroa parlamentu-taldeari atxikitako foru parlamentari Dabid
Anaut
Peña
jaunak/andreak,
Legebiltzarreko
Erregelamenduan
xedatuaren babesean, honako INFORMAZIO ESKARI hau aurkezten
dio Nafarroako Gobernuari.
Parlamentu talde honek Geoalcali enpresaren dokumentu baten berri izan
du. Dokumentua, hain zuzen ere, Muga Meategiaren Ingurumen
Inpaktuaren Ebaluazioari buruzko espedientean aurkeztu da, eta honako
izenburua dauka: “Nota técnica. Análisis de subsidencia derivada de la
futura explotación Mina Muga. Nula afección al embalse de Yesa”.
Geoalcalik, Itasca Consultores-ek, Sadim-ek eta Grupo Hunosak egina da.
Aipatutako ohar tekniko hori, 2016ko ekainaren 23ko data duena, Dulce
Vega eta Pedro Velasco ingeniariek idatzi dute, Sadim eta Itasca
Consultores entitateetakoak hurrenez hurren.
Idatzi honen bitartez dokumentu horren kopia bat eskatzen
dugu.

Este Grupo parlamentario ha tenido conocimiento de que la Empresa
Geoalcali ha presentado en el expediente de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Mina Muga, un documento, denominado “Nota técnica.
Análisis de subsidencia derivada de la futura explotación Mina Muga. Nula
afección al embalse de Yesa”, emitido por Geoalcali, Itasca Consultores,
Sadim y Grupo Hunosa.

Dicha Nota técnica ha sido redactada, con fecha 23 de junio de 2016, por
los Ingenieros de Minas Dulce Vega y Pedro Velasco, de Sadim e Itasca
Consultores respectivamente.
Se solicita sea remitido a este Grupo parlamentario copia de
dicho documento.

Iruñean, 2017ko otsailaren 15ean.

EH BILDU NAFARROA PARLAMENTU-TALDEA


Document preview PEI 138.pdf - page 1/2

Document preview PEI 138.pdf - page 2/2

Related documents


pei 138
pes 64
pes 65
pei 139
moc 166
pei 89

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PEI 138.pdf