PEI 139 .pdf

File information


Original filename: PEI 139.pdf
Author: Amezketa Ibero, Olaia (Asistente Grupo EH Bildu Nafarroa)

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.4, and has been sent on pdf-archive.com on 20/02/2017 at 09:38, from IP address 195.76.x.x. The current document download page has been viewed 259 times.
File size: 69 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


PEI 139.pdf (PDF, 69 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Parlamento de Navarra. REGISTRO ENTRADA 778 16-02-2017 hora 11:06 9-17/PEI-00139

NAFARROAKO PARLAMENTUKO PRESIDENTEARI

EH Bildu Nafarroa parlamentu-taldeari atxikitako foru parlamentari Dabid
Anaut
Peña
jaunak/andreak,
Legebiltzarreko
Erregelamenduan
xedatuaren babesean, honako INFORMAZIO ESKARI hau aurkezten
dio Nafarroako Gobernuari.

Parlamentu talde honek jakin duenez, Elikadura, Arrantza, Nekazaritza eta
Ingurumen Ministerioak Geoalcali enpresari Muga Meategia Proiektuaren
testu bategina idatz dezan eskatu dio. Pentsatzekoa da eskaera hau egin
dela, hain zuzen ere, inplikatuta dauden erakunde guztiek dagozkien
txostenak bidali ondoren.
Horien artean, jakina, CHEren nahitaezko txostena ere egon beharko da.
Txosten horren kopia eskatzen dugu.

Este GP ha tenido conocimiento de que el Ministerio de Alimentación y
Pesca, Agricultura y Medio ambiente ha requerido a Geoalcali la
redacción de un Texto refundido del Proyecto Mina. Es de suponer que
este requerimiento se realiza una vez que los diferentes organismos
implicados han emitido sus informes correspondientes.
Entre ellos damos por sentado que se encontrará el informe preceptivo
de la CHE.
Se solicita copia de dicho informe

Iruñean, 2017ko otsailaren 16an

Sin.: Dabid Anaut Peña
EH BILDU NAFARROA PARLAMENTU-TALDEA


Document preview PEI 139.pdf - page 1/2

Document preview PEI 139.pdf - page 2/2

Related documents


pei 139
pes 64
pei 138
por 226
por 118
pes 65

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PEI 139.pdf