PES 64 .pdf

File information


Original filename: PES 64.pdf
Author: lana

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.4, and has been sent on pdf-archive.com on 20/02/2017 at 09:36, from IP address 195.76.x.x. The current document download page has been viewed 280 times.
File size: 78 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


PES 64.pdf (PDF, 78 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Parlamento de Navarra. REGISTRO ENTRADA 767 15-02-2017 hora 13:53 9-17/PES-00064

NAFARROAKO PARLAMENTUKO MAHAIARI
Dabid Anaut Peñak, EH BILDU NAFARROA Parlamentuko Taldeko parlamentariak,
Ganberako Araudiak adierazten duen bezala, ondoko Galdera idatzia egiten dio Nafarroako
Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuari:
Zioen azalpena
Parlamentu talde honek jakin duenez, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak
eskaera bat egin dio Muga Meategia Proiektuaren susatzailea den Geolacali enpresari, Muga
Meategia Proiektuaren Testu Bategina idatz dezan.
Dokumentu hori, hain zuzen ere, espedienteak izan dituen askotariko aldaketak egoki definitzeko
eta elkarrekin lotzeko eskatu da (mehatze-ahoa, garraio-zintak, ustiatze-eremuak, plantaren
egoera, txosten berriak, adenda ekonomikoak, linea elektrikoak, errepideak, baltsak, egindako
errekerimenduei emandako erantzunak…).
Testu bategin hori egindako askotariko aldaketen bilduma denez –eta horietako batzuk funtsezko
aldaketak dira-, parlamentu talde honen ustez ezinbestekoa da Muga Meategiaren Ingurumen
Inpaktuaren Ebaluazioaren espedientea jendaurrean berriz jartzea, gure lurraldeari eta bertako
biztanleei eragiten dieten proiektu handien tramitazioan gardentasuna berma dadin. Akordio
programatikoan jasotako printzipio garrantzitsua da, izan ere, gardentasunarena.
.- Ezagutzen du Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuak
espedientean sartuko diren eta testu bateginean jasoko diren aldaketen eraginaren norainokoa?
Zein da aldaketa horien zerrenda edo aurkibidea?
.- Egin al du Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuak Muga
Meategiaren Proiektuaren Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioaren Kudeaketarako Enkomienda
sinatu zuten gainerako erakundeekin (Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioko
Ebaluaziorako Zuzendaritza Nagusia eta Aragoiko Gobernua) inolako kudeaketa-lanik testu
bategin hori jendaurrean jar dadin?
.- Konfirmatu al dezake Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko
Departamentuak testu bategin hori jendaurrean jarriko dela?

Este Grupo parlamentario ha tenido conocimiento de que el Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, ha requerido a la empresa Geoalcali, promotora del Proyecto
Mina Muga, la redacción de un Texto Refundido del Proyecto Mina Muga.
Dicho documento ha sido requerido para una correcta definición y encaje de las numerosas
modificaciones introducidas en el expediente (bocaminas, cintas transportadoras, zona de
explotación, situación de la planta, informes nuevos, adendas económicas, líneas eléctricas,
carreteras, balsas, contestación a requerimientos, etc.).
Dado que dicho nuevo Texto Refundido supone una recopilación de las múltiples modificaciones
introducidas, varias de ellas sustanciales, este grupo parlamentario considera imprescindible la
realización de una nueva exposición pública del expediente de Evaluación de Impacto Ambiental
del Proyecto Mina Muga, en aras de la transparencia en la tramitación de los grandes proyectos
que afectan a nuestro territorio y sus habitantes. La transparencia es, precisamente, uno de los
principios fundamentales que recoge el acuerdo programático.
.- ¿Conoce el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local el
alcance de las modificaciones a introducir en el expediente, que deben ser recogidas en dicho
Texto Refundido? ¿Cuál es el índice o lista de dichas modificaciones?
.- ¿Ha realizado el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
alguna gestión con los otros organismos firmantes de la Encomienda de Gestión de la EIA del
Proyecto Mina Muga, (Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de
Agricultura y Gobierno de Aragón) para que se someta dicho Texto Refundido a exposición
pública?
.- ¿Puede confirmar el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local si se va a someter dicho Texto Refundido a exposición pública?
Iruñean, 2017ko otsailaren 15ean
Sin.: Dabid Anaut Peña.

X


Document preview PES 64.pdf - page 1/2

Document preview PES 64.pdf - page 2/2

Related documents


pes 64
pes 65
pei 139
pei 23
pei 313
pei 308

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PES 64.pdf