20354 Steprien280417 .pdf

File information


Original filename: 20354 Steprien280417.pdf
Author: Hedvika Truneckova

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 24/02/2017 at 21:29, from IP address 94.254.x.x. The current document download page has been viewed 332 times.
File size: 344 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


20354 Steprien280417.pdf (PDF, 344 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA
20354
Toto nie je daňový doklad

Dodávateľ

Odberateľ

APLEND, s.r.o.
Viliama Žingora 66
Martin
036 01
Slovensko

Steprien280417

Tel.:
Email:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

+421 904 744 000
tatry@aplend.com
45512558
2023028942
SK2023028942

IČ:
DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN: SK 82 0900 0000 0051 1342 8508
Názov účtu: APLEND, s.r.o.
Názov banky: SLSP, a.s.
SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol: 20354

Deň vystavenia faktúry
Splatnosť
Číslo rezervácie

Meno hosťa:
Príchod:
Odchod:
Ubytovanie:

Počet
6
9

24.02.2017
03.03.2017
20354

Konštantný symbol:0308
Spôsob úhrady: bankový prevod

Popis
Ubytovanie 29.04.17
Ubytovanie 02.05.17

Steprien280417
28.04.17
03.05.17
3x Domček – 18 osôb

Jednotková cena EUR
89,00
79,00

Celkom v EUR:

1 245,00

Čiastka splatná v EUR 50%:
Datum splatnosti:

622,50
03.03.2017

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Pri platbe rezervácie je potrebné uviesť variabilný symbol.
Záloha vo výške 622,50 je splatná do 03.03.2017 .
Doplatok vo výške 622,50 je splatný na mieste.

Vystavil: Michaela Stašová
APLEND, s.r.o.
Viliama Žingora 66
036 01 Martin

Celkom EUR
534,00
711,00

+421 904 744 000
+421 904 744 111
aplend@aplend.com

IČO : 45 512 558
DIČ : 2023028942
IČ DPH : SK2023028942

www.aplend.com


Document preview 20354 Steprien280417.pdf - page 1/1


Related documents


20354 steprien280417
instructions thr
ubytovac poriadok
navstevni rad cs
kap kurz info sk
v eobecne obchodne podmienky

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 20354 Steprien280417.pdf