PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactİmtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-5-ci-sinif.pdf

Page 1 23422

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.201
CEEBEAEEAB

DBCBDEBCAE

Ad: MURAD
Azərbaycan dili
Soyad: ƏLİYEV
İş nömrəsi: 5000135
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

B

BAEEBA

+-+-++++--

-

+--+-+

ABCBABCABB

CCEBDACBBB

Tarix

DECEDEBCBB

ACCBABEEE

Xarici dil

+-++++---

CCABABABB
++-+---++

Variant:
CDACDCBCAC

BAL

142,5

YER

2

Həyat bilgisi

ADA CA

AC

-++ --

++

BABBDCBAEE
İnformatika

BABBEABCEE
++++--+-++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

6

5

4

3

5

7

30

SƏHV

4

4

3

4

4

3

22

XALİS

5

4

3,25

2

4

6,25

24,5