PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactİmtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 34522

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.201
CEEBEAEEAB

DBCBDEBCAE

Ad: ŞÜKÜR
Azərbaycan dili
Soyad: ƏLİYEV
İş nömrəsi: 5000151
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DCDDABBAAC

CBDDDCEBAA

+-----+-+-

+-----+-+-

ABCBABCABB

CCEBDACBBB

ACCBABDABB

Xarici dil

+-++++-+++

DEABCAAEEB
---+-+---+

Variant:
CDACDCBCAC

BAL

131,25

YER

3

Həyat bilgisi

BABBDCBAEE

CDEBDCCCBC

İnformatika

++--++-+-+

AEBEECAADE
--+--+-+-+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

3

8

6

3

3

4

27

SƏHV

7

2

4

7

7

6

33

XALİS

1,25

7,5

5

1,25

1,25

2,5

18,75