PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactFuko .pdfOriginal filename: Fuko.pdf
Author: Admin

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 25/02/2017 at 18:27, from IP address 5.53.x.x. The current document download page has been viewed 185 times.
File size: 2.8 MB (224 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Michel Foucault
HISTOIRE DE LA SEXUALITE

Заглавието, включено в програмата “Витоша”, е подпомогнато от
Министерството на външните работи на Франция и службата културни, научни
и технически връзки към посолството на Франция в България.

Мишел Фуко
История на
сексуалността
3

Грижата
за
себе си

Издателство “ЕА”
Плевен, 1994

Michel Foucalt
HISTOIRE DE LA SEXUALITÉ
LE SOUCI DE SOI
© Edition Gallimard, Paris , 1984
Превод © Антоанета Колева
© EA
Плевен 1994

ISBN 954-450-026-X (кн. 3)

ГЛАВА I
ДА СЪНУВАШ УДОВОЛСТВИЯТА СИ

1. МЕТОДЪТ НА АРТЕМИДОР
2. АНАЛИЗЪТ
3. СЪНОВИДЕНИЕТО И АКТЪТ

1
МЕТОДЪТ НА АРТЕМИДОР

Съногадания на Артемидор е единственият цялостен текст, останал ни от една
литература, която била в изобилие в античността: литературата на онирокритиката1.
Самият Артемидор, който пише във II век от н. е., цитира няколко съчинения (някои
вече стари), които били известни по негово време: на Никострат от Ефес2 и на
Паниасис от Халикарнас3, на Аполодор от Телмес4, на Феб от Антиохия5, на Дионисий
от Хелиопол6, на натуралиста Александър от Минд7; споменава с възхвала Аристандър
от Телмес8; позовава се също на трите книги от трактата на Гемин от Тир, на петте
книги на Деметрий от Фалерон и на двадесет и двете книги на Артемон от Милет 9.
Обръщайки се към този, на когото посвещава съчинението си – някой си Касий
Максим, може би Максим от Тир или неговия баща10, който му бил заръчал “да не
позволява науката му да изпадне в забрава”, – Артемидор твърди, че не е вършел “нищо
друго”, освен да се занимава “непрестанно, ден и нощ” с тълкуването на сънищата11.
Предвзето твърдение, доста обичайно в този род представяния? Може би. Във всеки
случай Артемидор направил нещо съвсем различно от компилиране на най-известните
примери на онирични предсказания, потвърдени от действителността. Той се заел да
напише едно съчинение за метода, и то в два смисъла: то трябвало да бъде учебник,
който да може да се употребява във всекидневната практика, както и трактат с
теоретична значимост относно валидността на тълкувателните процедури.
Не трябва да се забравя, че анализът на сънищата бил част от техниките на
съществуване. Тъй като образите от съня – поне някои от тях – били разглеждани като
знаци на действителността или съобщения за бъдещето, тяхното разгадаване било с
висока цена: един разумен живот никак не можел да отхвърли подобна задача. Това
била твърде стара, популярна традиция; бил и обичай, възприет в издигнатите среди.

7

Ако било необходимо да се обръщаш към безчислените гадатели на образите от нощта,
добре било и сам да можеш да тълкуваш знаците. Многобройни са свидетелствата за
важността, която била придавана на анализа на сънищата като жизнена практика,
необходима не само при съдбовни обстоятелства, но и във всекидневния ход на нещата.
Причината за това е, че в съня боговете дават съвети, мнения и понякога изрични
заповеди. При това дори когато сънят просто възвестява някакво събитие, без да
предписва нищо, дори когато се предполага, че ходът на бъдещето е неизбежен, добре е
да се познава отнапред онова, което трябва да се случи, за да може човек да се подготви
за него: Боговете – казва Ахил Татий в Приключенията на Левкипа и Клитофон – често
се забавляват да разкриват в съня бъдещето на хората – не за да избегнат те по този
начин нещастието, защото никой не може да бъде по силен от Съдбата, а за да понасят
по-леко своето страдание. Защото онова, което връхлита ненадейно и без да е очаквано,
преобръща духа със силата на удара и го удавя; докато пък онова, което е било
очаквано, преди да бъде понесено, чрез постепенното привикване притъпява мъката”12.
По-късно Синезий ще представи една съвсем традиционна гледна точка, когато ще
припомни, че нашите сънища са оракул, който “живее заедно с нас”, придружава ни “в
нашите пътувания, на война, в публичните дела, в земеделските работи, в търговските
начинания”; сънят трябва да бъде разглеждан като “винаги готов прорицател, неуморен
и мълчалив съветник”; следователно ние всички трябва да се занимаваме с тълкуването
на нашите съновидения, каквито и да сме – “мъже и жени, млади и стари, богати и
бедни, частни граждани и магистрати, жители на града, и на селото, занаятчии и
оратори”, без разлика “нито по пол, нито по възраст, нито по имот, нито по
професия”13. Именно в този дух Артемидор пише Съногаданията.
Същественото за него е да посочи детайлно на читателя един начин на
действаме: как да подхождаш, за да разлагаш един сън на елементи и да установяваш
диагностичния му смисъл? Как да подхождаш също, за да тълкуваш цялото,
изхождайки от тези елементи, и да държиш сметка за това цяло при разгадаването на
всяка една от неговите части? Показателно е направеното от Артемидор сравнение с
гадателската техника на жреците: те също “знаят за какво се отнася всеки от знаците,
взети един по един”; и все пак “дават не по-малко обяснения според цялото, отколкото
според всяка една от частите”14. Следователно става дума за едно ръководство за
тълкуване. Почти цялото центрирано не върху пророческите чудеса на сънищата, а
върху това technē15, което позволява те да бъдат накарани правилно да проговорят,

8

съчинението се насочва към няколко категории читатели. Артемидор иска да предложи
един инструмент на техниците на анализа и на професионалистите; именно с тази
надежда той примамва своя син, към когото са отправени Четвърта и Пета книга; ако
той “съхранява съчинението върху масата си” и го пази единствено за себе си, ще стане
“по-добър от всички останали тълкувател на сънища”16. Той възнамерява също да
помогне на онези, които – измамени от погрешните методи, които са изпробвали – биха
били изкушени да се отвърнат от тази тъй ценна практика: срещу подобни грешки тази
книга ще бъде като спасително лечение – therapeia sōtēriōdēs17. Но Артемидор мисли
също “за всеки срещнат” читател, който има нужда от елементарно наставление18. Това,
което той е искал да представи, във всеки случай е нещо като учебник за живота, като
инструмент, който може да бъде употребяван в хода на съществуването и на неговите
обстоятелства: опитал се е да наложи на своите анализи “същия порядък и същата
последователност, както е, в самия живот”.
Този характер на “учебник за всекидневния живот” е твърде осезаем, когато
сравняваме текста на Артемидор с Речи на Аристид – тъжен болнавец, прекарал години
в слушане на бога, който му изпращал съновидения в целия ход на необичайните
перипетии на неговата болест и на многобройните лечения, които предприемал.
Може да се отбележи, ме у Артемидор няма почти никакво място за
религиозното чудо; за разлика от много други текстове от този род, съчинението на
Артемидор не е част от практики на култова терапия дори ако той в една традиционна
формулировка се позовава на Аполон от Далдида, “бога на неговата родина”, който го
окуражил и пристигайки до неговото възглаве, “почти му заповядал да напише тази
книга”19. Впрочем той грижливо посочва отликата на своята работа от тази на
онирокритици като Гемин от Тир, Деметрий от Фалерон и Артемон от Милет, които
съхранили предписания и лечения, предавани от Сарапис20. Типът сънуващ, към когото
се обръща Артемидор, не е някакъв неспокоен благочестив човечец, загрижен за давани
свише повели. Това е “обикновеният” индивид: в повечето случаи мъж (сънищата на
жените биват посочвани като съседни случаи, като възможни варианти, при които се
оказва, че полът на субекта видоизменя смисъла на съня); мъж, който има семейство,
имоти, твърде често занаят (върти търговия, притежава дюкянче); често има слуги и
роби (но се разглежда и случаят, при който няма такива). И неговите главни грижи се
отнасят – освен до здравето му – до живота и смъртта на неговото обкръжение, до
успеха на начинанията му, до неговото замогване, обедняване, до задомяването на

9


Related documents


PDF Document fuko
PDF Document violence et islam adonis by mourad
PDF Document cm developpement
PDF Document cm developpement
PDF Document cm developpement
PDF Document cm developpement


Related keywords