PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactHuman Rights Online Edition.pdf


Preview of PDF document human-rights-online-edition.pdf

Page 1 234199

Text preview


Тази публикация е възможна с финансовата подкрепа
на Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.
This publication has been made possible with the financial support
of Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.
Тази книга е един от резултатите по проекта
„Нови леви перспективи” (2014) по дейността „В завета на 1989 г.”,
изпълняван от Социален център „Хаспел”.
Тази книга не е предназначена за търговски цели и нейната продажба
и/или препродажба е забранена.
Всички авторски права към публикуваните текстове са указани
в библиографска бележка под линия след заглавието на всеки текст.