Határozat .pdf
File information

This PDF 1.2 document has been generated by I.R.I.S. / 5,0,0,346, and has been sent on pdf-archive.com on 26/02/2017 at 15:46, from IP address 89.135.x.x. The current document download page has been viewed 364 times.
File size: 1.05 MB (2 pages).
Privacy: public file
Document preview


01150/229-51/2016,bu,

BUDAPESTI RENDOR-FOKAPITANYSAG
Xv. keriileti Rendorkapitillysag
Biiniigyi Osztaly
Szam: 01150/229·5112016. bii.

o

••
~
...,
~
~
o
o
o
o

'"

(Jl

HATAROZAT
nyomozas felfiiggeszteserol

o
o

(Jl

••

(Jl

(!)

~--N
(Jl

o
N

~

~

Bihrteto lorvenykonyvrol sz616 2012. evi C. torveny'37:r-§ (1) bekezdesebe titkozo es a (2)
bekezdes b) pontjanak be) alpontja szerint minosiilo szabalysertesi ertekhatart meg nem halad6 kart
okoz6 tizletszeriien elkovetett csalas vetseg megalapozott gyanuja miatt ismeretlen tettessel
szemben folytatott nyomozast a Be. 188. (1) bekezdes c) pontja alapjan, figyelernmel a 189. § (1)
bekezdes elso mondatara,
•mivel az eikoveto kilete a nyomozasban nem volt megallapithato
felfiiggesztem.

-

A hatarozatot kezbesiteni keD:
1. Nagy Attila sertett
2. SzabO Sandor sertett
3. Gerencser Istvan sertett
4. Auerbach Attila sertett
5. Lingurar L6rant sertett
6. Vaghy Zsuzsanna sertett
7. Berces R6bert sertett
8. Marcsek Mihaly sertett
9. Meszaros Zsuzsanna sertett
10. Pall Norbert sertett
11. Budapesti N. 6s XV. keriileti01

o

~
<0

o
o
o
o
~

~

01

.I>-

o
.I>-

-..j

D gyeszseg

o
o
~

A hatarozat ellen a Be. 195. § (1) bekezdese alapjan panasznak van helye, arnelyet a kozlestol
szarnitott nyolc napon beWl a hatarozatot hozo nyornozo hatosaghoz lehet benyUjtani.

o
o
(j)
01

o
01

o

~
<0
o
~

INDOKOLAs
Eljaras indult ismeretlen tettes ellen, aki jellemzoen a j6fogas.hu intemetes oldalon k6zzetett
hirdetesek utjan kiilonb6zo ertekeket kinalt eladasra, majd az ezen hirdetesekre jelentkezo sertettek
reszere a vetelarat ugy utaltatta el a 18203363-01498106-10010014 szamlaszamra, hogy az igy
megvasarolt ertekeket a sertetteknek nem juttatta el.
A cselekmeny alkalmas a Biinteto
Torvenykonyvrol sz616 2012. evi c. tOrveny 373. § (1) bekezdesebe iitk6zo es a (2) bekezdes b)
pontjanak be) alpontja szerint minosiil0 szabalysertesi ertekhatart meg nem halad6 kart okoz6
iizletszeriien elkovetett csalas vetseg megalapozott gyanujanak megallapitasara.
A nyomozas soran a szamlabirtokos vonatkozasaban nem volt ketseget kizar6an megallapithat6 es
bizonyithat6, hogy a szamlatulajdonos szamla felett kizar61agosan rendelkezett voina, valamint a
elm: 1601 Budapest Postafi6k: 8
Telefon: (06-1) 231-3450, 55-116; Fax: (06-1) 231-3450, 55-401
e-mail: 15rk@budapest.police.hu
RZSNEO _3,90,81.4 (0115()'5143,4745·buhaff·65922327()'OOJ E8CF4E4C9.5153.5884)

AIalr6:

Rodak-Vasas

Posta lrt. A mascjal
elerhelilsege:

Adrienn; SzeIVezeli alAirasban kiadmimyozo
hat6sag:
hite1esilese iratiHvenyessegi
nyilvanlartas
hasznalataval

8udapesti
Rertdor-fcSkapitanysag;
tOrtenik. A masolal automatiz3l1.

AIalras idOpontja: 2017.02.17T09:05:27Z;
A181ras ervenyes 2017.02.17T09:28:56Z;
zM. auditall rendszerrel k8sziilt 300 dpi; fekete-feher;
Az. ira! egyedi azooosJt6~:

hllpsj/kdlnova,pot;ce,hufkd~og~?package~29395093e677c7faOO5432ab20047045e329f..

https:lfiralerv.kekkh.gov.hu:443lwslget?id:066db3d8e-7393-4952-9ba6-83af7ab135fd;
azOllOSIt6~:29395093e677c7faOO5432ab20047045e329fae,
es jelszava:F9BF4E5439;

506341775201702171026116825;

Lenyomat:
39r+txv'ErZqOV2SKY3zS0ucofnHEzpvFU9wa15xOlwQ=;
Az eleklrooikus
iralban foglallakkal
egyezO tartalmil ira!.

Szaveg

lenyomat:

Masolat keszult: 2017"'()2·17T09:42:57Z;
66db3d8e·7393-4952-9ba6-83afTab135fd;

lra_yessegi

Keszilette:
Elektronikus

n~Nantartasbeb

kh1mvGd3CeRWZeNrGyXcmh2BCEnwsAkI1nVrbFMHmko=;

Magyar
eredeli

dm:
Az On kUldemeny

o
o
o
o
o
o
01

o
o
o
o
~
<0

o
o

25o
.I>-

2

I
.

-

hirdetesekkel kozzeteteIevel, a sertettekkel valo kapcsolattartassal es az atutalt osszegek
felveteIevel sem volt egyertelmuen es ketseget kizaroan osszefiiggesbe hozhato, elmondasa szerint
a szamlat mas, ismeretlen szemely keresere es reszere nyitotta, mely nem volt erdemben cafolhato,
figyelemmel arra is, hogy az elkoveto a jogtalan haszonszerzes utjan megszerzett osszegek donto
reszet nem vette fel, hanem kriptopenzre valtotta at, melynek tovabbi utja kovethetetlen, a
kapcsolodo szemelyek kilete, az osszeg felhasznaIasa nem tisztazhato.
Tekintettel a fentiekre a nyomozas soran olyan szemelyi es targyi biionyitekokat felkutatni, melyek
alapjan az elkoveto kilete ketseget kizaroan megallapitast nyeme, nem volt lehetseges, ezert a
nyomozast a rendelkezo reszben foglaltak szerint felfiiggesztem azzal, hogy amennyiben az
elevlilesi hataridon bellil az elkoveto kilete megallapitast nyeme, ugy ellene az eljarast folyamatba
helyezem, es errol a sertettet ertesitem.
Budapest, 2017. febrmir 09.

Batorfi Szilard r. alezredes
biiniigyi osztalyvezetO

-RZSNEO

J90.81.4

(OI150-5143,4745-buhaIT-659223270-001

E8CF4E4C9-5153.5884)

Rodak-Vasas AdrieM; Szervezeh alairilsban kiadrnanyoz6 hat6sag: Budapesti Reod&-fOkapii8nysitg; AJillras idOpooI)l: 2017.02.1TT09:05:27Z; A181raservenyes 2017.02.17T09:28:562; Masolat keszijlt 2017-02-17T09:42:57Z; Keszltette: Magyar
Posta Zrt. A masolat hitelesltese iratervenyesseg! nYllvanlartas hasznalataval tortenik. A masolat 8ulomatiza/l, zM, aooltalt rendszerrel keszutt 300 dpi; fekete-feh8r; Az irat egyedi azonoslt6j:1: 66db3d8&-7393-4952-9ba6-83aflab135fd;
Elektronikus eredeti
eJertlell'lsege:
hl1ps"kd1nova.polk;e.h"k<Mog~1pac<age:29395093e677
cUaOO54J2ab20047045e329fae
506341775201702171026116825;
Iralervenjllssegi
n~.;nlart;'beli
elm:
Ilttps:lliralerv.kekkh.gov,hu:443Jws1get?id=66db3d8e-73934952-9ba6-83af7abI35fd;
Lenycmat 39r+boIErZqOV2SKY3zS0ucofnHEzpvFU9wa15xOtwO=; SzOveg lenyaTlat kh1mvGd3CeRWZeNrGyXanh2BCEnwsAkI1nVIbFMHmko=;
Az On kOldem8ny
azonos1t6)a:29395093e677c7fa005432ab20047045e329fae ,es jelszava:F9BF4E5439; Az.elektrooikus iratban foglaltakkal egyezO tartatmu iraL

Alarm:

Download original PDF file

Határozat.pdf (PDF, 1.05 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Határozat.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000560462.
Report illicit content