İmtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-5-ci-sinif.pdf

Page 123159

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 26.02.201
CEEBEEEEAB

DBCBDEBCAEACABC

Ad: NİGAR
Azərbaycan dili
Soyad: ƏKBƏROVA
İş nömrəsi: 1600456
Məktəb: 003

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DBCBDEBCDEACEBC

CCCBEEEEAB

++++++++-+++-++

+--+++++++

AACBABCABBEDBBA

CCEBDACBBB

AACBABCABBEDBBA

Xarici dil

+++++++++++++++

CCEBDACABB
+++++++-++

Variant: A
BABBDDBAEE

BAL

331,25

YER

1

Həyat bilgisi

İnformatika

AABBDCBAEE
-++++-++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

15

15

0

10

10

10

60

DOĞRU

13

15

0

8

9

8

53

SƏHV

2

0

0

2

1

2

7

XALİS

12,5

15

0

7,5

8,75

7,5

51,25