İmtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-5-ci-sinif.pdf

Page 1 234159

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 26.02.201
CEEBEEEEAB

DBCBDEBCAEACABC

Ad: AYDAN
Azərbaycan dili
Soyad: ŞƏRİFOVA
İş nömrəsi: 1600253
Məktəb: 009

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DBCBDECCAEACABD

CCEBEEEEAB

++++++-+++++++-

+-++++++++

AACBABCABBEDBBA

CCEBDACBBB

AACBCBCABBEDBDA

Xarici dil

++++-++++++++-+

CCEBDACBBB
++++++++++

Variant:
BABBDDBAEE

BAL

325

YER

2

Həyat bilgisi

İnformatika

BABBDCBAEE
+++++-++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

15

15

0

10

10

10

60

DOĞRU

13

13

0

9

10

9

54

SƏHV

2

2

0

1

0

1

6

XALİS

12,5

12,5

0

8,75

10

8,75

52,5