İmtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 345159

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 26.02.201
CEEBEEEEAB

DBCBDEBCAEACABC

Ad: FİDAN
Azərbaycan dili
Soyad: FƏTULLAYEVA
İş nömrəsi: 1600675
Məktəb: 003

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DBCBDEBCAEACABC

CDCBEEEEAB

+++++++++++++++

+--+++++++

AACBABCABBEDBBA

CCEBDACBBB

AACBABCCBBEDBBA

Xarici dil

+++++++-+++++++

CCEBDAEAAB
++++++---+

Variant: A
BABBDDBAEE

BAL

325

YER

2

Həyat bilgisi

İnformatika

BABBBDBAEE
++++-+++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

15

15

0

10

10

10

60

DOĞRU

15

14

0

8

7

9

53

SƏHV

0

1

0

2

3

1

7

XALİS

15

13,75

0

7,5

6,25

8,75

51,25