İmtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 3 456159

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 26.02.201
CEEBEEEEAB

DBCBDEBCAEACABC

Ad: FİDAİL
Azərbaycan dili
Soyad: VƏLİYEV
İş nömrəsi: 1601233
Məktəb: 010

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DB BDEBEDCAC BC

CEEBEEEEAB

++ ++++---++ ++

++++++++++

AACBABCABBEDBBA

CCEBDACBBB

AACBABCABBECBBA

Xarici dil

+++++++++++-+++

CCEBDACBBB
++++++++++

Variant:
BABBDDBAEE

BAL

321,25

YER

3

Həyat bilgisi

İnformatika

BABBBCBAEE
++++--++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

15

15

0

10

10

10

60

DOĞRU

10

14

0

10

10

8

52

SƏHV

3

1

0

0

0

2

6

XALİS

9,25

13,75

0

10

10

7,5

50,5