İmtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-5-ci-sinif.pdf

Page 1...3 4 567159

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 26.02.201
CEEBEEEEAB

DBCBDEBCAEACABC

Ad: FİDAN
Azərbaycan dili
Soyad: QULİYEVA
İş nömrəsi: 1600077
Məktəb: 009

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DBCEDEBCCEACEBC

CABBEEEEAB

+++-++++-+++-++

+--+++++++

AACBABCABBEDBBA

CCEBDACBBB

AACBABCABBEDBBC

Xarici dil

++++++++++++++-

CCEBDACBBB
++++++++++

Variant: A
BABBDDBAEE

BAL

318,75

YER

4

Həyat bilgisi

İnformatika

EABBDCBAEE
-++++-++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

15

15

0

10

10

10

60

DOĞRU

12

14

0

8

10

8

52

SƏHV

3

1

0

2

0

2

8

XALİS

11,25

13,75

0

7,5

10

7,5

50