İmtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-5-ci-sinif.pdf

Page 1...4 5 678159

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 26.02.201
CEEBEEEEAB

DBCBDEBCAEACABC

Ad: VƏZİ R
Azərbaycan dili
Soyad: XƏLİLZADƏ
İş nömrəsi: 1600002
Məktəb: 009

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DBCBDEBCAEACEBE

CACBEBEBAB

++++++++++++-+-

+--++-+-++

AACBABCABBEDBBA

CCEBDACBBB

AACBABCABBEDBBA

Xarici dil

+++++++++++++++

CCEBDACBBB
++++++++++

Variant: A
BABBDDBAEE

BAL

318,75

YER

4

Həyat bilgisi

İnformatika

BABBBCAAEE
++++---+++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

15

15

0

10

10

10

60

DOĞRU

13

15

0

6

10

7

51

SƏHV

2

0

0

4

0

3

9

XALİS

12,5

15

0

5

10

6,25

48,75