PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactTesty Benetta z odpowiedziami free download .pdfOriginal filename: Testy_Benetta_z_odpowiedziami_free_download.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by RAD PDF / RAD PDF 2.36.1.2 - http://www.radpdf.com, and has been sent on pdf-archive.com on 02/03/2017 at 14:34, from IP address 5.172.x.x. The current document download page has been viewed 2466 times.
File size: 464 KB (12 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


--------~.~.-.-~.----~~-~

-------------------~-------------

. WOJEW6DZKAMI~DZYZAKLADOWA PORAONIA ~SYCHOFIZJOLOGICZNA
,
OlA ~IEROwc6W
.

~

,

I

SYDGOSZC'Z

--

www.najlepsze-ebooki.com

Testy Benetta
.TEST.£9ENNETTA
" VI
.·Ea RYN'DUCHA
zPR:Z:ERO':BCE
odpowiedziami
.

:

.

.

.

.',

;;

:

..

. .

-

.

,

:: :

:

',...

.'

t~·

't

.'

':

"

..

r

:

_

.. ' . "N.IO NIE', PISZ·NA TYM ZESZVCIE
,_= . .. .


'*',.".'

I

w

,. • • • •

:""~

"

J

,<D . .

..

, >(

. .:' ;. '. ~A ","

-.- ....
..

~.r.~

,

, r ' , .'

.

iB.::

· ...

--" .
"It

,

1. Pl'ZY ktorym ~awiesz,eniu C!eska latm~j t~yms
2. Ktol'e 'tr2j'lllanie ~tka d2je wi~bZ1i an"
ti~:i:ar?
' p r . z y uderzewu?'
.

FREE LOGIC GAMES ONLINE
WWW.GRY-NA-INTELIGENCJE.PL
www.intelligence-games-online.com

Darmowy test ravena z odpowiedziami DOWNLOAD,
\

'-~

I

I

3. ,Xt6ra"drablna jest mniej b~zpieez>;1a Pr.t1 wchodze~u?
,
'

'este'
4• Xt'
. oryi '--1,.''';
l>~ ,.aJ..@
. I j. 'PQDL",:
.
'''.'

'"

_.

'"

..

..

~

;',"

,

.. - .-...

.;

''';"

"

..

"

®
"

5. W

~rnn k1e~ p.oto~y si~

pehall!

t

.

Ii

rO'W.llEl silll!' ' .

.',

'.

..

kula; jeiw obaj
. .'

®
.6, Co jest ciC\lZsze? czy A naczynJ.e i kamieii pOlo-

zone pbok siebie, ,,'
"
'
n8czYI).k i kamieit WlOZODY do Jl~czy- "

- -. - '- ...

czy B ;nll:\?

.

B
POBIERZ TEST RAVENA ZA FREE - LINK

o
,.

i

7. Kt6ry'z ruth uiywa wiftC:ej IHy?

AY

B

.\

.

..

~

Q•. ~t6i'7 , tych przed,miotoW' rouie,. jest
~.zego·

materiah!?.'·

....

cI:

uj-

. '

"---

®
10. Jezeli gOJ;'ny nyb obr,ca si~ ~ kierunku·stn:alki.
~.ki6r~

kieruIUtu obraea
.

Odwrocic!

Ci~

dalsxy ns ·nastflpnej

ii~

.doIRY

tr.f.b~

(

stron~e.

www.the-best-free-games.com
POBIERZ
TEST RAVENA ZA FREE - LINK

®

WOCA

.'

/

A
11. Z' kt~~eg() kranu po odk;r~cemu kur~ wede
tryskala b~d~e pr~dem najsilniejszym1

B
C

@
? ...---

...

\

\

,\
\

\

...

.

"

\

~

J


Cr

..... ...L

12. Kt6fy ry.imek pneds~Wia dl'~. spadania
bomby'z alll'ilolotu, W l~de; gdy me 'JPIl wiatru?

i-

~

.i ...

,

.

,13. W eo Jat~j piol'UJ! udeny?

®r

I

'

.

.t=m
,8.

l(

POBIERZ TEST RAVENA ZA FREE - LINK
www.flight-simulator-tu-46.com

®
J
J15. Kt6ry tryb obra;ca .siti

co tryb. C?:,

.

>

;'w'

tynLliamym kierunku

.'.

',,,

60 \VATT
~o

WAll

,

>

I

":

.",:

16. -·Co >;r;.uiyw~ JVi~~ej prlldu: ezy
. ezy I! 'i- ie~l ~rqwka.?

'A ~ ·dlfi~_iar6wki.

.

{>'

~' .

~7. .~a ~t6iYn:i l'ow~rze' ~o~ 8zybclej jecha~?

-

18. ~e r8zy uderz~ ten mlot ~ k()wadlo za jednym
obrotem kola noskowego : '
.
)(
~Y A - je~en .rilz, czy B .....:. 4 razy, ,czy C" :2 razy?'
,

www.8-ball-pool-games.com
POBIERZ TEST RAVENA ZA FREE - LINK

,

"

;,

~. 20. 'Jdeli maly
' lV

t,ry))' obraea' ~ic;

w,~ieru:i1ku strzalki,

kt6nrm, kierQ'nku' obraea siQ koLr
~e1kie?
.
.'

"

"

.:

.

~.

,

~

':.,"

.

21. KJol'll ~ tyc:h ~ryl b~d;je h:lJd~lej"ado·. Wywl'Ocellia? . '
,'.
" ., ..

22. l\:to.ry z pich musi silriiej cillg-n!jc?

http://commando-rush-Game.com
POBIERZ TEST RAVENA ZA FREE - LINK

23. 'Jez eli , !Ill. rO\Vne wagi, ktorY"1 dwu' chlopcow
zr6wnowaiy' ci~Zszego od'siebi~ chlopca na dru.
gim ko:iieu desk:i?

2,4. Ktory wiatrak

more

wykonac

\Vi~ksQ' prae~?

.,

A

,,0

6',f'

25. J'eieli k9-io parowe obraca' ~~,', w kierunku
strzallt:i.w.kt6rym Jderunkil, , obraca si~ kolo
z~bate?

,

c
26. Ktol"Y tryb
rn;nut~?

~;ko~a ,~ri~kszl:!

"

ilosc

obro~6~. ns

POBIERZ TEST RAVENA ZA FREE - LINK
www.governor-of-poker-game.com

@

-------'-'

~7.

W ktorym kierunku przeplywa wads w 1
rurze?

@

.

-

29:-

pizy tiZyciu
ci~iar?

ktorej .k~rbylatvriej

.

i~t ~dOWl;l(
,

.",'


. _'~f!-1_::,~
'~'~~'--~~~
-'-

"J'

;,

IJA'

A

30. ,Do kto:r;ego pUDkt~. :wimia bye z~czepiona lina,
sby holowa6. 16~i :wzdluz kanalu?

"':",

www.space-combat-game.com
POBIERZ TEST RAVENA ZA FREE - LINK

®
31. J8k pOl'USZa ~i~ wiellcie kQlo, jeieIi male k6lko . ,
obraea si~ w kierunku -strzalki: czy A --: ~braca
rsi~ w kierunku A. czy ~ - obraca ,sl~ w Ide,~ B, exy C p~l:"IiSza' si~ .ta;n i z powro.,.
tem?
K
'

32. W' kto~ stron~
rz4dziem? . . .

~

llU~.

tyttl.

na-

~

••••

-

.

. _ ••• _ _

.~

-

~

...

_

.

....... _ _ _ _ _

~

. ••

~

••

'

1

~

~

....

H

~

moma. obr6dE

••

.
34. .W ktoTyQl miejs~\.J" ~Od~aplyrillc b~dzie, naj~
;

szybciej?

POBIERZ TEST RAVENA ZA FREE - LINK
www.unleashed-airplane-games.com


Related documents


turniej
pozycjonowanie oferta
mariusz brania
anatomia strony z wynikami wyszukiwania1272
testy benetta z odpowiedziami free download
instrukcja


Related keywords