PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactTI DK rsrapport 2016 FINAL DRAFTX2.pdf


Preview of PDF document ti-dk-rsrapport-2016-final-draftx2.pdf

Page 1 23423

Text preview


Indholdsfortegnelse
Årets begivenheder og resultater
Rapportering om implementering af Strategi 2013-2017
Bestyrelsens godkendelse af årsrapporten
Den uafhængige revisors erklæring
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse 2016
Balance pr. 31.12.2016
Noter

Transparency International Danmark – c/o CBS Porcelænshaven 18A, 2000 Frederiskberg

2