KRST ili HLEB.pdf


Preview of PDF document krst-ili-hleb.pdf

Page 1 2 3 456910

Text preview


Sa blagoslovom ba}u{ke Rafaila (Berestova)
Urednici i prevodioci poznati Bogu
Pomeni Gospode u Nebeskom Carstvu Tvome i za{titi sve one koji su doprineli
da ova kwiga bude napisana i izdata u Tvoju Slavu

Posve}eno Svetoj Carskoj porodici Romanov i svim pravoslavnima koji su
stradali radi Krsta kroz vekove.

Beograd, 7525 od postanka sveta
4