regulamin & plan .pdf

File information


Original filename: regulamin & plan.pdf
Author: MoNika

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 12/03/2017 at 02:00, from IP address 77.65.x.x. The current document download page has been viewed 428 times.
File size: 423 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


regulamin & plan.pdf (PDF, 423 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


VII Akcja Wesołych Ogrodników
III zlot charytatywny Alfa Romeo, Lancia, Fiat- Jarocin / Żerków- 25 marca

1. Zlot ma miejsce 25 marca 2017 roku na terenie „Mickiewiczowskiego Centrum
Turystycznego” (http://www.mct.zerkow.pl/)
2. III charytatywny zlot jest eventem motoryzacyjnym o charakterze integracyjnym. Celem
jest integracja użytkowników i miłośników samochodów marki Alfa Romeo, Lancia, Fiat.
Impreza ta jest połączeniem pasji do czterech kółek z niesieniem pomocy dzieciom z
Fundacji Ogród Marzeń z Jarocina. (http://www.ogrodmarzen.org/)
3. Impreza tak, jak poprzednie edycje ma charakter otwarty. „Opłatą” jest dorzucenie swojej
cegiełki dla dzieci z fundacji Ogród Marzeń (http://www.ogrodmarzen.org/) Specjalne
puszki do których będzie można wrzucać swoją drobną pomoc znajdować będą się u
wolontariuszy- każdy z nich posiada identyfikator oraz zaplombowaną puszkę.
4. Każdy z uczestników zostawia swój pojazd w wyznaczonym miejscu- Alfa Romeo, Lancia,
Fiat, goście.
5. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie zlotu wyłącznie pod opieką rodziców /
opiekunów prawnych.
6. Każdy uczestnik zlotu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz auta.
7. Licytacje wybranych przedmiotów odbywać będą się na terenie zlotu. Przeprowadzone
zostaną przez prezes fundacji Ogród Marzeń- p. Beatę Frąckowiak-Piotrowicz.
Wylicytowana kwota w całości zasili konto fundacji.
8. Pełnoprawnym uczestnikiem zlotu jest osoba będąca właścicielem lub miłośnikiem
samochodów Alfa Romeo, Lancia, Fiat126p oraz pozostałych marek aut po uprzednim
zgłoszeniu uczestnictwa organizatorom zlotu. Pod pojęciem pełnoprawny uczestnik
rozumie się osobę, która otrzymuje na wjeździe pakiet startowy.
9. Pakiet startowy zawiera naklejkę zlotową ufundowaną przez PiRe.com.pl, kartę
uprawniającą do głosowania na auto zlotu- Alfę Romeo, Lancię oraz Fiata126p oraz numer,
który będzie brał udział w losowaniu dwóch nagród dodatkowych. Karty oraz numery
ufundowane przez organizatorów.

10. Przez określenie „organizatorzy” należy rozumieć osoby, które na zasadach non-profit i
całkowicie społecznie podjęły się zorganizowania imprezy - wyłączając ich jakąkolwiek
odpowiedzialność prawną za zdarzenia losowe.
11. Każdy Uczestnik Zlotu jest odpowiedzialny za swoje czyny i zachowanie oraz ich skutki
(odpowiedzialność za dzieci ponoszą opiekunowie).
12. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie zlotu, oraz w miejscach w których
odbywa się ruch pojazdów.
13. Uczestnik zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie
ośrodka i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Wszelkie kradzieże i
zniszczenia będą natychmiast zgłaszane właściwemu organowi prawnemu. Wszystkich
uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
14. Na terenie zlotu w wyznaczonym miejscu będzie możliwość rozpalenia grilla. Każdy
uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności,
opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.
15. Na terenie zlotu znajdować się będą nieumundurowani policjanci.
16. Przejazd kolumną aut z parkingu Lidla <ul. Wojska Polskiego 30> do MCT < ul. Jarocińska
35 > odbędzie się w asyście policji. Kolumnę otwiera i zamyka radiowóz policyjny. Uprasza
się o zachowanie kultury jazdy, zadbanie o niezbędne wyposażenie auta.
17. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów prawa o ruchu
drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdem na terenie imprezy/ośrodka
wynosi 5 km/h.
18. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy
zostanie z niej usunięty oraz bezzwłocznie powiadomiony zostanie odpowiedni organ
prawny.
19. Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie straty jakie
spowoduje sam lub jego pojazd. Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków
sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym
uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenów a także wszelkim i

wszystkim osobom powiązanych z organizacją zlotu, z wyjątkiem przypadków gdy
wypadek był zamierzony bądź wynikał z rażącego zaniedbania.
20. Każdy kierujący pojazdem musi posiadać ważne Prawo Jazdy.
21. Przebywanie na terenie imprezy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
22. . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów
nieprzewidzianych.
23. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej na terenie zlotu.
24. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez
Organizatora zlotu.
25. Co musisz zabrać na zlot
• Dobry humor – „narzekacze”, malkontenci i smutasy nie będą wpuszczani 
• Słoneczną pogodę – grill ma być! :D
• Samochód – preferowane: Alfa Romeo, Lancia, Fiat
• Kiełba na grilla i inne dodatki – jeden grill będzie do dyspozycji jak nie będę patrzeć <Moniq :P >
•Trochę mamony- kręgielnia otwarta od godziny 13:00
Organizatorzy
Monika Niemczyk < Moniq > 697 232 304
Kamil Sitek < eXtremista > 518 029 497
e-mail: moniqextremista@gmail.com

Organizator oraz prowadzący zlot Alfa Romeo, Lancia, Fiat
Monika Niemczyk & Kamil Sitek
Plan zlotu charytatywnego Alfa Romeo, Lancia, Fiat dnia 25 marca 2017r. na terenie parkingu
należącego do MCT Żerków:
11:00 – 11:40 zbiórka na parkingu jarocińskiego Lidla, ul. Wojska Polskiego 30
11:50 – 12:00 *Ustawianie aut do przejazdu i przejazd z asystą jarocińskiej policji ulicami miasta do
miejscowości Żerków
* Przejazd prowadzi i zamyka policyjny radiowóz. Godzina wyjazdu uzależniona od pojawienia się
służb mundurowych.
12:30 – 13:00 Przywitanie uczestników- wręczenie pamiątkowych naklejek + kart do głosowania na
Alfę Romeo, Lancię oraz Maluszka zlotu
Od godziny 13:00 Oficjalne przywitanie, zbieranie plastikowych nakrętek, Integracja uczestników.
14:00 – 14:30 Zbieranie głosów na najładniejsze auto zlotu <Alfa Romeo, Lancia, Fiat126p> Wspólne
grillowanie, integracja.
14:30 – Pokaz pierwszej pomocy.
15:00-16:00- Ogłoszenie wyników konkursu na Alfę Romeo, Lancię oraz Maluszka zlotu. Wręczenie
nagród. Losowanie dwóch nagród dodatkowych.
! W trakcie trwania zlotu odbędzie się licytacja, którą przeprowadzi prezes Fundacji „Ogród Marzeń”p. Beata Frąckowiak- Piotrowicz
Godziny ogłoszenia wyników mogą ulec zmianie 


Document preview regulamin & plan.pdf - page 1/4

Document preview regulamin & plan.pdf - page 2/4
Document preview regulamin & plan.pdf - page 3/4
Document preview regulamin & plan.pdf - page 4/4

Related documents


regulamin plan
regulamin zlotu
regulamin letniego zlotu
regulamin2017
zawody na 1 4 mili regulamin
regulamin zombie walk 2017

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file regulamin & plan.pdf