UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI .pdf

File information


Original filename: UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI.pdf
Title: UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI
Author: Zaka

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.2.0 / GPL Ghostscript 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 21/03/2017 at 22:36, from IP address 178.221.x.x. The current document download page has been viewed 768 times.
File size: 36 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI.pdf (PDF, 36 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI
(Klod Stajner)
1A

Primetio sam da sam ponekad iznenañujuće smiren i bez
emocija kada sam sa nekim ko je veoma emotivan.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

1B

Povremeno kada treba da razgovaram sa ljudima koje ne
poznajem dobro, osećam senzacije kao što su lupanje srca,
grčevi u stomaku, knedla u grlu, suva usta ili ubrzano disanje
ali ne znam šta se to dešava.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

1C

Ponekad me preplave emocije koje me dezorganizuju i
zbune.
Povremeno sam svestan da osećam ljutnju, od blage
razdraženosti do gneva.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

1D
1E

Ukoliko druga osoba doživljava neku emociju obično sam u
stanju da kažem koju (strah, sreću, tugu, nadu ili ljutnju).

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

1F

Uživam u situacijama u kojima ljudi osećaju snažne pozitivne
emocije ljubavi, nade i radosti, kao na primer na venčanjima
ili za vreme crkvene službe.
Ponekad posle teške situacije sa drugom osobom, imam
osećaj kao da su delovi mog tela utrnuli.
Bez recepta uzimam jedan ili više lekova da bih izašao na
kraj sa glavoboljama, stomačnim i digestivnim simptomima ili
bolovima koje moj lekar ne može da objasni.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

2A
2B

2C

Znam da imam veoma snažana osećanja, ali često nisam u
stanju da o njima sa drugima razgovaram.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

2D

Svestan sam da imam osećanja straha, u rasponu od zebnje
do užasa.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

2E

Ponekad u svom telu mogu da osetim osećanja drugih ljudi.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

2F

Ljudi me cene jer umem da smirim situaciju uzavrelih
emocija.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

3A

Mogu lako da ubijem malu životinju, na primer zmiju ili pile,
pri tome ne osećam ništa posebno.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

3B

Često sam nervozan i razdražljiv i tu ne mogu ništa da
učinim.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

3C

Često lažem o svojim osećanjima jer mi je neprijatno da o
njima govorim.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

3D

Svestan sam da imam jaka osećanja ljubavi i radosti.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

3E

Često radim stvari umesto drugih ljudi zato što saosećam sa
njima i ne mogu da im kažem ne.
Pomažem ljudima da shvate i razdvajaju svoja osećanja, i
dobar sam u tome, jer obično razumem zašto ih osećaju.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

3F
4A

Mogu da budem u blizini ljudi koji osećaju fizički bol, a da se
pri tome ne uznemirim.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

4B

Znoje mi se dlanovi kada sam sa ljudima koje ne poznajem.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

4C

Znam da imam jaka osećanja, ali uglavnom ne znam koja.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

4D

Prilično dobro znam šta osećam i zašto.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

4E

Ponekad su mi osećanja drugih veoma jasna, a to može biti
problem.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

4F

Obično mogu da izañem na kraj sa ljudima koji imaju snažna
osećanja, a prazne se na meni.
Skoro uvek sam racionalan i namam problema sa svojijm
osećanjima.
Bio sam zaljubljen, a onda sam iznenada i neobjašnjivo
potpuno izgubio to osećanje.
Ponekad me preplavi loše raspoloženje.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

5A
5B
5C
5D

Kada treba da donesem važnu odluku, obično znam kako se
osećam u vezi sa tim: da li sam uplašen, uzbuñen, ljut ili je to
neka druga kombinacija osećanja.
U takmičarskoj situaciji u kojoj pobeñujem ili sam očigledno
superioran, osećam se loše zbog druge osobe.
Kada sam u prostoriji punoj ljudi, mogu da kažem šta grupa
oseća (uzbuñenje, ljutnju, dosadu ili strah).

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

6A

Izuzetno retko plaćem.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

6B

Ponekad kada gledam reklame na TV-u oči mi se napune
suzama a da ne znam zašto.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

6C

Ponekad kada se loše osećam ne razlikujem da li sam
uplašen ili ljut.
Ponekad osećam stid i krivicu.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

5E
5F

6D
6E

Imao sam prilike da pucam u neku životinju, pticu, zeca ili
jelena, ali nisam to mogao da uradim jer mi je bilo žao
životinje.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

6F

Često menjam način na koji se ponašam prema drugome, jer
mislim da će to olakšati situaciju.

DA

-

NE

-

NISAM SIGURAN

Ako ste odgovorili na sva pitanja, možete izračunati rezultate. Izbrojte koliko ste puta odgovorili DA,
na sva pitanja pod A. Zapišite taj broj (od 1-6) u prostor označen sa A.
Isto uradite i sa pitanjima pod B, C,D, E, F.

A: ---------B: ---------C: ---------D: ---------E: ---------F:----------

LIČNI PROFIL EMOCIONALNE SVESNOSTI

6
5
4
3
2
1
EO

FS

HI

DE

EM

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

IN

(F)

Profil niskog stepena emocionalne svesnosti
6
5
4

xx

3

xx

xx

2

xx

xx

xx

xx

1

xx

xx

xx

xx

xx

EO

FS

HI

DE

EM

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

IN

(F)

Profil visokog stepena emocionalne svesnosti
6
5
4

xx

3

xx

xx

xx

xx

xx
2
xx
xx

1

xx

xx

xx

xx
EO

FS

HI

DE

EM

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

IN

(F)
Prosečan profil emocionalne svesnosti
6
5
4

xx

3

xx

xx

2

xx

xx

1

xx

xx

xx

xx

xx

xx

EO

FS

HI

DE

EM

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

xx

IN

(F)


Document preview UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI.pdf - page 1/4

Document preview UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI.pdf - page 2/4
Document preview UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI.pdf - page 3/4
Document preview UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI.pdf - page 4/4

Related documents


upitnik emocionalne svesnosti
plur 1
djordje balasevic knjige dodir svile
plur 3
matko sori gajo petrovi kriti ki esej
uzrok zestokog sukoba jednog pisca i jednog prevaranta

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI.pdf