test tik10 4 .pdf

File information


Original filename: test-tik10-4.pdf
Author: xxx

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 23/03/2017 at 11:38, from IP address 92.60.x.x. The current document download page has been viewed 644 times.
File size: 2.1 MB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


test-tik10-4.pdf (PDF, 2.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Kl. 10

___________________________

EMRI MBIEMRI

Test TIK 10
1. Kur kineasti krijon efekte speciale, ai po e përdor TIK-un në fushën e

2. Shpjegoni pozicionin e syve në lidhje me monitorin.
Mbajeni monitorin në një nivel me sytë.

3. Informacioni i përpunuar merr dy vlera:
a. -1 dhe 1
b. 0 dhe 1
c. 1 dhe 2
d. -1 dhe 0

4. Tregoni cili prej këtyre pohimeve është i gabuar:
a. 1 GB është e barabartë me 1000 MB.
b. Sistemi binar përdor shifrat 0 dhe 1.
c. MS Excel është pjesë e paketës MS Office.

5. Rendit nga më i riu tek më i vjetri këto Sisteme Operimi: MS Dos, W 7, W 8, XP.
1)
2)
3)
4)

W8
E7
XP
MS Dos

6. Cili prej këtyre Software-ve nuk është Software Aplikimi:
a. MS Access
b. Linux
c. Mind View
d. Adobe Flash CS6

7. Tregoni rrugën për të parë listën e Hardware-ve që përdor kompjuteri juaj:
1)

Control Panel - System

2)

Device Manager

8. Tregoni dy llojet e Memories primare:
1) RAM

2) ROM

9. Pajisjet, që e lejojnë përdoruesin të komunikojë me kompjuterin quhen pajisje

10. Për të dhënat, çdo të thotë Backup në Cloud?
Do të thotë se të dhënat ruhen në Internet.

11. Dritarja e cilit program hapet, duke shtypur njëkohësisht butonat Ctrl + Alt + Del:
Task Manager

12. Në rast se do të shtojmë një nëndegë në MidView, klikojmë në

Sub-Branch.

13. Një Keyframe mund të jetë dy llojesh:
1)
2)

Bosh
E mbushur

14. Trego hapat për vizatimin e një rrethi në flash:
Tool Panel - Oval Tool

15. Trego hapat për fshirjen e një Fill-i (mbushje) të padëshiruar në një vizatim në Flash:
Tool Panel - Selectionl Tool - Zgjidh Fill - Delete

16. Çfarë kupton me 24 fps në Flash?
24 sekuenca në sekondë

periferike.


Document preview test-tik10-4.pdf - page 1/2

Document preview test-tik10-4.pdf - page 2/2

Related documents


test tik10 4
ppflash6nov2010
1359536594 vendim astrit frakulla gjykata apelit copy
appel evt09
mh3d news tesa reflex software release 2 0 12 3 1 1 en
mh3d news tesa reflex software release 2 0 12 3 1 1 en

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file test-tik10-4.pdf