Karolina Babińska portfolio.pdf


Preview of PDF document karolina-babin-ska-portfolio.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Text preview


„Badanie wizualnej dystrakcji”
plastikowy krążek (ready made), papier
2017
Udające pismo arabskie napisy są odmianą czasownika „zginać” przez czasy i osoby.
Praca inspirowana wynikami sondy ulicznej, w której pytano o opinię na temat projektu wycofania nauki cyfr arabskich ze szkół.