Kozice 1968 1998 [Novaković 1998] .pdf

File information


Original filename: Kozice 1968-1998 [Novaković 1998].pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / ABBYY FineReader 11, and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2017 at 22:47, from IP address 93.141.x.x. The current document download page has been viewed 672 times.
File size: 20.4 MB (95 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kozice 1968-1998 [Novaković 1998].pdf (PDF, 20.4 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Autor:
Ivan Novaković
Izdavač:
Ivan Novaković
Recenzent:
doc. dr. sc. Ivan Balta
Lektor:
Svjetlana Dupan, prof.
Grafički prikazi - karte:
Marija Medved, dipl. ing. godezije
Smještaj sela:
Marija Medved, dipl. ing. geodezije
Prijevod s latinskog:
Zorislav Jelenčić, prof.
Unos teksta:
Milka Lukić, prof.
Fotografije:
Foto Medved
Računalna usluga:
Sanja Vidaković, Jasmina Jagić, Ksenija Rastija, prof.
Naslovna stranica:
Kozički zvonik
Grafička priprema:
“Calco” Slatina
Tisak:
“Grafotisak” Virovitica
Naklada:
300 primjeraka

K OZICE 1698.-1998.

IVAN NOVAKOVIĆ
Kozice, 1998.

Proslov

Uvod

SADRŽAJ

1. Smještaj Kozica
2. Kozice kroz povijest: Kozice u srednjem vijeku
Tursko doba
Vrijeme poslije odlaska Turaka do 1945. godine
3. Posljeratno razdoblje do II. svjetskog rata
4. Domovinski rat
5. Duhovni život Kozičana
6. Školstvo u Kozicama
7. Lovstvo
8. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kozice
9. Nogometni klub “Polet”
10. Ulica Rim
11. Kozički običaji i zanimljivosti
12. Sponzori

PROSLOV

Ako sam u pisanju i zaključivanju činio pogreške one su mi milije nego
da nisam učinio ništa. I kamo sreće da imamo više onih koji bi takve
pogreške nam o našoj domovini napisali.
A ti prijatelju, čitaoče, budi blag prema našim prekršajima. Ta prvi su.
Ako bogovi dadu zdravlja bit će ih više za tvoju nasladu.
Matija Petar Katančić (Rasprava o rimskom miljokaz
pronađenom kod Osijeka)

Kada sam odlučio napisati knjigu o svome selu, nisam ni razmišljao
koliko je to opsežan posao. Mislio sam kako poznajem svoje Kozice u
kojima živim 45 godina, ali sam se prevario. U ostvarivanju ovoga
teksta u povodu 300 godina prvoga spomena imena sela veliku su mi
pomoć i podršku pružili moji suseljani, kojima ovom prilikom srdačno
zahvaljujem. Vjerujem kako će moj jednogodišnji rad na ovome tekstu
bili dostojan dar mome selu.
Još jednom zahvaljujem svim suradnicima i sugovornicima bez kojih
ova knjiga ne bi ugledala svjetlo dana.
Autor (Ivan Novaković)

UVOD
Namjera je vrijednog rada gospodina Ivana Novakovića zabilježiti
i ostaviti u trajno sjećanje generacijama koje dolaze idilično i ladanjsko
mjesto Kozice, koje je zabilježilo 300 godišnjicu svog prvog pisanog
spomena svoga postojanja u kojem se živjelo i umiralo.
Autor upoznaje i opisuje način življenja Kozičana, na njihov “stil“ života
koji se nadasve ističe vrijednim i krijeposnim životom, te povezuje
visoke stupnjeve organizacijske promišljenosti. Od samih stanovnika
Kozica uložen je veliki napor da se njihov život osmisli te da se svi
dijelovi “životnog vijeka” budu ispunjeni odgovarajućim sadržajima.
Ovim radom se uviđa i potvrđuje kako su stanovnici Kozica živjeli u
dosluhu s prirodom te shodno tome, štovali njezine zakonitosti i mjere.
Ova knjiga je nastala iz želje autora da se zabilježe neki detalji iz
povijesnih razdoblja dugog trajanja života Kozica u okviru šireg
slavonskog i hrvatskog zavičaja. Ljudska sjećanja blijede pa su predaja
i zapisi jedini način da se sačuva slika života i zbivanja o minulim
vremenima. Pisati o povijesti i sadašnjosti Kozica dugotrajan je i težak
posao, pisati o vrijednim ljudima Kozica koji su ostali vrijedni svome
zavičaju, uvijek ga nosili u srcu, sa zanosom govorili o njemu, vraćali
se u njega i ostali zauvijek na posljednjim kozičkim počivalištima, znači
pisati o sebi, pisati o duhovnoj sferi čovjeka i ljudima. Autor, gospodin
Ivan Novaković ovom knjigom učinio je ono što su mnogi Kozičani do
sada željeli, znalački i umjetničkom nadarenošću zapisao je i zabilježio
za generacije mjesta Kozice.

Doc. dr. sc. Ivan Balta

3.

K ozice 1998. god.

1. SMJEŠTAJ KOZICA
Kozice su smještene na zemljopisnom opisom 45 i 41’ sjeverne
zemljopisne širine, i 17 i 45’ istočne zemljopisne dužine i 109 metara
nadmorske visine, između dravske ravnice i papučkog podbrđa.
Kozice su danas istočno prigradsko naselje Slatine, gotovo
povezane sa Slatinom. Naselje je smješteno duž glavne prometnice
Osijek-Zagreb. Karakter naselja je tipično zbito ravničarsko selo.
Zapadno od Kozica, na udaljenosti od 4 km, je općinsko središte Nova
Bukovica, kojem Kozice pripadaju po crkvenom ustrojstvu. Sjeverno
od glavne prometnice prolazi željeznička pruga Osijek-Zagreb, koju
presijeca nekoliko kolskih puteva koji vode u polje, a koje je poznato
pod imenom Trešnjevo polje. Tu se uglavnom protežu velike površine
šuma, livada i oranica, koje se prostim sve do samoga sela. Uz jedan
od kolskih puteva, izgradnjom stambenih objekata s jedne i s druge
strane sve do željezni čke pruge, nastale je ulica pod nazivom Rim.
Južno od glavne prometnice su brežuljkasti predjeli koji su
uglavnom zasađeni vinogradima, a još južnije su šumske površine. Na
ulazu u selo je Hrastik, zaštićeno područje s velikim hrastovima. Radi
se o stacima velikih hrastova slavonskih šuma.

Dipl. ing. geodezije Marija Medved

5.


Related documents


kozice 1968 1998 novakovi 1998
kozicki glasnik 4
kozicki glasnik 1
kozicki glasnik 7
kozicki glasnik 11
kozicki glasnik 3

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kozice 1968-1998 [Novaković 1998].pdf