Kozicki glasnik 4.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-4.pdf

Page 1...4 5 67852

Text preview


f0I0

pro$laucl0 Uodina
lfUlf-a llozica

ATBUM

Toino u 7.00 sati Rajko D2anrja krenuole svoltm
kamionont u kojim su se nalazili ilanLtri Tuhackog
orkcstra iz Vrot itice na s|iranje hudnice kroz selo

U 9.30 sati gone_ie iekao poiasni vod
DVD-a Kozice

Susiedi oko ratrogasnog ddtrd prontelreli stl
ito se tu abiva

Nakon 300 metara orkestar je odednio, u Pomoc
je piskoiio predsjednik DVD-a Zdenko Kii sa

stojont iljivovicom

Djevojiice ilanice DVD-a Kozice stavljale su
bedZeve gostima koji su dolazili na proslat u

Vatrogasna povorka krenula je u crkvu u 9.30
na posveienje vatrogasne zastare