Kozicki glasnik 4.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-4.pdf

Page 1...6 7 891052

Text preview


Gradonaielnica stavlja lentu na zagertl

Zaslu2nim ilanovima podqeljene su
zahvalnice i medalje

U 12.30 sati Profesionalna vatrogasna jedjnjca
iz Slatine izvriila je ujezbu gaienla automobila

Koziika snaie bile su spremne posluZiti goste
ruikom

Gosti su sttpljivo iekaju ruiak

Kuhari Pavo Vandroi i Tihontir \iken sti2u na
vrijemc sa ukusnint iobancem