Kozicki glasnik 4.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-4.pdf

Page 1...7 8 9101152

Text preview


U Kozicama dva Skolovana
vatrogasca
Koziiko Dobrorolitlo I atrogasno dntitr.o u st onle saslatu ina i dva i*olovana
To su Milan Stipanii i Zdrarko Dudai.

kao

,.1.

trfilan S tipanii
profesionalni

Dudai
odlazi 1962. godine u
sa dinom vatrogasnoB
podoficira. U ikolu ga
ialje DVD Kozice, kada
nakon svoga Skolovanja
postaje dugogodiinj i

duZnost tajnika DVD a
opiine Slatina. Po iinuje
\.iSi \ atfogasni dasnik I
kJase i prr i Zupanijski

zapo\'lednik.

komandir DVD-a Kozice.

u oDram oomovrne
Tijckom Domovinskog rata vatrogasci
DVD-a Kozice bili su dragovoljci u obrani
Republike Hnatske, neki u redovima policije, neki
u narodnoj zaititi, a neki u gardi. U obranu I lrvatske
bila su ukljudena 32 vatrogasca iz Kozica, od kojih
su IvicaFilkovii i Perica Sabo dali i svoje Zivote.

Vatrogasna truba
Clanovi DVD-a
Kozice vjerojatno ne znaju

prva

vatrogasna truba njihovoga

druitva. Truba se nalazi u
Gradskom muzeju grada
Slatine. Trubuje saduvala i
poklonila gospotla Marija

Radzira

Zdravko

Zagreb u vatrogasnu Skokr

vatrogasac radioje u PVJ
u Slatini. a sada obavlja

da jc saduvana

vatro-gasca.

iz Viroviticc.

!'atrogasna truba sluZila je
za pozr! \'atrogasqlma na
ga-ienje pozara i na saiitankc.

9