Kozicki glasnik 5.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-5.pdf

Page 1 23448

Text preview


ttsrtrra

eEsrtrKA
ZUPA.\A

GRADONACELNICE

\eka Vam

Cijenjeni
gratlani!
Neka vam
2004. godina
bude ispunjena suosj e6anjem,
ljubavlju i poslovnim usPjesima, a BOZLC obiteljskom
blisko56u i sre6om.

nastupaju6i boZi6ni
i novogodiSnji
blagdani doncsu
obilje blagostanja i
BoZjcg blagosloYa.
Syim iitatcljima Koziikog glasnika kao
i sYim Ziteljima virovitiiko - podravskc
Zupanije, Blagoslovljeni BoZi6 i sretnu
noYu 2004.godinu Zcli iupan Virovitiikopodravske
ZLc.*:

Zupanije.

ins Polj lvan llegovic

cRADor.\aEL\lcA:
niPh Kscnija Plantrk

GRADSKO VIJECE I GRADSKO POGLAVARSVO

GRADA SLATINE
Zele svim sradanima

SRE,TAN BOZTC I USPJESNU 2004. GODINU

SVIM STANO\TNICIMA OPCINE NOVA
BUKOVICA I VJERNICIMA
LIIpp. UZNESENJA BLAZENE DJEVICE, MARIJE

ZErt snp,raN Bolrc I SRETNU I
BLAGOSLOVLJENU 2004. GODINU
POGLAVARSTVO
OPCINE NOVABUKOVICA