2017 01 Nolu Genelge .pdf
File information

This PDF 1.4 document has been generated by / iText 2.0.8 (by lowagie.com); modified using iText® 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 29/03/2017 at 08:44, from IP address 95.0.x.x. The current document download page has been viewed 3478 times.
File size: 158.72 KB (3 pages).
Privacy: public file
Document preview


T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu

:55016929-010.06.01-E.340338
:Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve
Hayvan Hareketleri Kontrolü
Genelgesi (2017/1)

13.02.2017

DAĞITIM YERLERİNE

Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz) hastalıklar nedeniyle toplum
sağlığı ciddi olarak tehdit altında kalabilmektedir. Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir
ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir.
"Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan" yaklaşımında, hayvan sağlığı ve refahı, gıda
güvenirliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır.
Hayvan sağlığından ve veteriner hizmetlerinden sorumlu olan Bakanlığımızca, her yönüyle
stratejik bir sektör olan hayvancılığa gereken önem verilerek, hayvan hastalıklarının kontrol altına
alınabilmesi, eradikasyonunun sağlanması amacıyla "Oral Aşılama ile Kuduz Hastalığının Kontrol
ve Eradikasyonu Projesi", "Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi",
"Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi" ve "Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi"
gibi ulusal ve uluslararası birçok proje yürütülmektedir.
Korunma, tedaviden daha kolay ve ucuzdur prensibi çerçevesinde hazırlanan "Aşı Üretim
Merkezi Kurulması Projesi" kapsamında Bakanlığımıza bağlı Veteriner Enstitü Müdürlüklerinde
üretimi yapılan ve ülkemiz hayvan sağlığı alanında kullanılan aşıların, uluslararası standartlarda
(GMP –İyi üretim uygulamaları) üretiminin yapıldığı bir tesis kurulacak ve hayvan hastalıkları ile
mücadele etkinleştirilecektir.
Şap hastalığı ile mücadelenin etkinliğini artırmak amacı ile şap hastalığına yönelik olarak
"Risk Bazlı Stratejik Plan" hazırlanmıştır. Ulusal ve uluslararası uzmanların katkıları ile hazırlanan
plan ile şap virüsünün yayılma sebepleri ve bu sebeplerin yok edilmesine yönelik tedbirler
belirlenmiştir. Söz konusu plan çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile kademeli olarak ülkemizin
şap hastalığından aşılı ari statüye ulaştırılması, halen aşılı ari statüde bulunan Trakya'nın ise aşısız
ari statüye kavuşturulması planlanmaktadır.
Şap hastalığına yönelik hazırlanan Stratejik Plan önümüzdeki yıllarda diğer hastalıklar için
de hazırlanacaktır.
Kanatlı hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması ile uluslararası ticaretin
sürdürülebilmesi için Bakanlığımızca 81 il tavuk vebası hastalığından ari bölge olarak tanımlanmış
ve ilan edilmiştir.
Hayvan hastalıkları ile mücadele yanında, hayvanların kayıt altına alınması, halk sağlığı ve
hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlıklı hayvansal ürün
elde edilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

1/3

Bilgi için:Fatih Bilge ÖCAL
Veteriner Hekim
Telefon No:(312) 258 75 31

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu

:55016929-010.06.01-E.340338
:Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve
Hayvan Hareketleri Kontrolü
Genelgesi (2017/1)

13.02.2017

Hayvan hastalıkları ile mücadele amacı ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu ve söz konusu Kanun çerçevesinde yayımlanmış Yönetmeliklerde hayvan
hastalıklarının bildirim sistemi ve kontrol tedbirleri, hastalıkların izlenmesi ve ortadan kaldırılması,
hayvanların tanımlanması ve hareketleri ile ilgili kurallar belirlenmiştir.
Bu çerçevede; 03.02.2016 tarih ve 2016/02 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, ekte
yer alan 2017 yılı mücadele programının merkez ve taşra kurumlarımızda salgın, bulaşıcı ve
paraziter hastalıklarla mücadele hizmetlerini fiilen yürütmekte olan tüm yönetici, veteriner hekim
ve yardımcı sağlık personeli ile diğer görevliler tarafından aksatılmadan titizlikle uygulanması,
Genelge kapsamında illerde hizmet veren serbest veteriner hekimlerin eğitilmesi, uygulamalar
esnasında hızlı haberleşme, çabuk ve güvenilir teşhis, zamanında müdahale, entegre gıda
güvenilirliği yaklaşımı konusunda daha etkin görev alınması ve AB uyum sürecinde sürekli
yenilenen mevzuat ve uygulamaların takip edilmesi, daha etkin kontrol ve denetim yapılması, bu
genelgenin İl Müdürlüklerindeki ilgili tüm personele imza karşılığı tebliğ edilmesi, aynı zamanda
ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulması, gerekli koordinasyonunun sağlanması ve yenisi
yayınlanıncaya kadar uygulamanın bu doğrultuda yapılması, hususlarında gereğini önemle arz/rica
ederim.

Muharrem SELÇUK
Bakan a.
Genel Müdür V.
Ek :
1 - Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı
2 - Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı Ekleri
3 - 2017 Yılı Aşılama Programı
Dağıtım:
Gereği:

Bilgi:

81 İl Müdürlüğüne

İçişleri Bakanlığına

Strateji Geliştirme Başkanlığına

Milli Savunma Bakanlığına

Hayvancılık Genel Müdürlüğüne

Sağlık Bakanlığına

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

2/3

Bilgi için:Fatih Bilge ÖCAL
Veteriner Hekim
Telefon No:(312) 258 75 31

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu

:55016929-010.06.01-E.340338
:Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve
Hayvan Hareketleri Kontrolü
Genelgesi (2017/1)

13.02.2017

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne

Orman ve Su İşleri Bakanlığına

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne

Genelkurmay Başkanlığına

Tarımsal Araştırma Politikalar Genel
Müdürlüğüne

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına

Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne

Yüksek Komiserler Kuruluna

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne

Türkiye Jokey Kulübüne

Personel Genel Müdürlüğüne

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliğine

Hukuk Müşavirliğine

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğüne

BESD-BİR

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına

Yumurta Üreticileri Merkez Birliğine

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına Türkiye Yem Sanayicileri Birliğine
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Kurumu Başkanlığına
Türkiye Ziraat Odaları Birliğine
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne

SETBİR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğine

Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerine

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez
Birliğine

Şap Enstitüsü Müdürlüğüne
Türk Veteriner Hekimleri Birliğine

Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez
Birliğine

Veteriner Fakültesi Dekanlıklarına
Veteriner Hekimleri Odalarına

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliğine
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğine
Türkiye Kasaplar Federasyonuna
Türkiye Kırmızı Et üreticileri Merkez Birliğine
ASÜD
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonuna
ET-BİR

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

3/3

Bilgi için:Fatih Bilge ÖCAL
Veteriner Hekim
Telefon No:(312) 258 75 31Download original PDF file

2017-01 Nolu Genelge.pdf (PDF, 158.72 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 2017-01 Nolu Genelge.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000575592.
Report illicit content