Pristopna izjava PGD Litija (1) .pdf

File information


Original filename: Pristopna-izjava-PGD-Litija (1).pdf
Title: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUÅ TVO __________________________________________
Author: op

This PDF 1.5 document has been generated by RAD PDF / RAD PDF 2.36.6.2 - http://www.radpdf.com, and has been sent on pdf-archive.com on 31/03/2017 at 11:57, from IP address 89.212.x.x. The current document download page has been viewed 323 times.
File size: 199 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Pristopna-izjava-PGD-Litija (1).pdf (PDF, 199 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LITIJA

PRISTOPNA IZJAVA
Mat št./ID: 0703996500463

Podpisani
Bačić
priimek: ______________________________

051 727 718
tel. – v službi:__________________________

priimek ob rojstvu:______________________
Bačić
ime: Miladin
datum rojstva:

doma: __________________________
mobilni telefon:__________________________
051 727 718

1 _
0 _.
7 _
0 _.
3
9 _
9 _
6
_
_

kraj rojstva: Teslić
spol (obkroži):

naslov:

ženski

-

Ž

moški

-

M

Grbinska cesta 3
Bosna in Hercegovina
državljanstvo:___________________________

1 _
0
2 _
poštna številka: _
7 _

Srednje tehiško izobraževanje
stopnja izobrazbe:________________________

ime pošte: _____________________________
Litija

gasilski čin:_____________________________
Spodnje podatke se lahko zbira
matična številka:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elektrotehnik
poklic:_________________________________

delodajalec:_____________________________
ITBAU, Poslovne storitve D.O.O.
samo za operativne gasilce:
vozniško dovoljenje
-

vrsta:_____________________________

-

številka:___________________________

davčna številka: _ _ _ _ _ _ _ _
elektronska pošta:_____________________________
datum zdravniškega pregleda: _______________

želim postati član-ica Prostovoljnega gasilskega društva _______________________
,v
Litija
nadaljevanju PGD in
IZJAVLJAM:da prostovoljno pristopam v PGD kot član-ica,
da se zavezujem spoštovati statut PGD in gasilskih zvez, v katere je PGD vključeno in drugih splošnih
aktov PGD ,
da se zavezujem plačevati članarino,
da bom pri opravljanju gasilske dejavnosti spoštoval-a vse veljavne predpise, ki urejajo to področje, se
udeleževal-a izobraževanj in skrbel-a za ugled gasilske organizacije v državi in nesebično pomagal-a pri
izvajanju gasilskih aktivnosti, ki jih bo organiziralo PGD
da sem seznanjen-a s Kodeksom etike slovenskega prostovoljnega gasilstva

Strinjam se, da PGD uporablja moje osebne podatke v evidenci članstva in za potrebe zvez, v katere je
včlanjena ali jih je ustanovila.

(kraj in datum)

(lastnoročni podpis)

Litija, 31.3.2017

UGOTOVITEV:
Upravni odbor PGD________________, je na svoji seji dne_____________ ugotovil, da prosilec-ka izpolnjuje
(ne izpolnjuje) pogoje za sprejem v članstvo in postane član-ica z dnem______________.
Vpiše se v matično knjigo članov oz. v spletno aplikacijo VULKAN pod matično številko ___________oz
ID:_________
Predsednik:
(žig PGD)
___________________


Document preview Pristopna-izjava-PGD-Litija (1).pdf - page 1/1


Related documents


pristopna izjava pgd litija 1
prijavnica
pristopna izjava mini klub 2014
zapisnik vlada rs mo lj 230713 1
obrazec
3 lebarjev memorial bilten

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Pristopna-izjava-PGD-Litija (1).pdf