Pristopna izjava PGD Litija (1) .pdf
File information

Title: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUÅ TVO __________________________________________
Author: op

This PDF 1.5 document has been generated by RAD PDF / RAD PDF 2.36.6.2 - http://www.radpdf.com, and has been sent on pdf-archive.com on 31/03/2017 at 11:57, from IP address 89.212.x.x. The current document download page has been viewed 326 times.
File size: 203.87 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview


PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LITIJA

PRISTOPNA IZJAVA
Mat št./ID: 0703996500463

Podpisani
Bačić
priimek: ______________________________

051 727 718
tel. – v službi:__________________________

priimek ob rojstvu:______________________
Bačić
ime: Miladin
datum rojstva:

doma: __________________________
mobilni telefon:__________________________
051 727 718

1 _
0 _.
7 _
0 _.
3
9 _
9 _
6
_
_

kraj rojstva: Teslić
spol (obkroži):

naslov:

ženski

-

Ž

moški

-

M

Grbinska cesta 3
Bosna in Hercegovina
državljanstvo:___________________________

1 _
0
2 _
poštna številka: _
7 _

Srednje tehiško izobraževanje
stopnja izobrazbe:________________________

ime pošte: _____________________________
Litija

gasilski čin:_____________________________
Spodnje podatke se lahko zbira
matična številka:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elektrotehnik
poklic:_________________________________

delodajalec:_____________________________
ITBAU, Poslovne storitve D.O.O.
samo za operativne gasilce:
vozniško dovoljenje
-

vrsta:_____________________________

-

številka:___________________________

davčna številka: _ _ _ _ _ _ _ _
elektronska pošta:_____________________________
datum zdravniškega pregleda: _______________

želim postati član-ica Prostovoljnega gasilskega društva _______________________
,v
Litija
nadaljevanju PGD in
IZJAVLJAM:da prostovoljno pristopam v PGD kot član-ica,
da se zavezujem spoštovati statut PGD in gasilskih zvez, v katere je PGD vključeno in drugih splošnih
aktov PGD ,
da se zavezujem plačevati članarino,
da bom pri opravljanju gasilske dejavnosti spoštoval-a vse veljavne predpise, ki urejajo to področje, se
udeleževal-a izobraževanj in skrbel-a za ugled gasilske organizacije v državi in nesebično pomagal-a pri
izvajanju gasilskih aktivnosti, ki jih bo organiziralo PGD
da sem seznanjen-a s Kodeksom etike slovenskega prostovoljnega gasilstva

Strinjam se, da PGD uporablja moje osebne podatke v evidenci članstva in za potrebe zvez, v katere je
včlanjena ali jih je ustanovila.

(kraj in datum)

(lastnoročni podpis)

Litija, 31.3.2017

UGOTOVITEV:
Upravni odbor PGD________________, je na svoji seji dne_____________ ugotovil, da prosilec-ka izpolnjuje
(ne izpolnjuje) pogoje za sprejem v članstvo in postane član-ica z dnem______________.
Vpiše se v matično knjigo članov oz. v spletno aplikacijo VULKAN pod matično številko ___________oz
ID:_________
Predsednik:
(žig PGD)
___________________


Document preview - Pristopna-izjava-PGD-Litija (1).pdf - Page 1/1


Download original PDF file

Pristopna-izjava-PGD-Litija (1).pdf (PDF, 203.87 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Pristopna-izjava-PGD-Litija (1).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000576731.
Report illicit content